| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Fundamentalist

Αναλύσεις εισηγμένων εταιρειών με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Aegean Airlines: Στα όρια των προβλέψεων το όχι και τόσο σημαντικό πρώτο τρίμηνο …. Στα 16 ευρώ διατηρείται το Fair Value

00:01 - 27/05/24

 

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχος

% Δικ. Ψήφου Μετοχές

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

37,5

ALNESCO ENTERPRISES COMPANY LTD

12,02

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

5,55

 

Τιμή μετοχής: 12,35 ευρώ

Αριθμός Μετοχών: 90.1670.100
Κεφαλαιοποίηση: 1.114.465.356 ευρώ

 

Απόδοση ytd: +8,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων: +32,33%

Απόδοση 3 ετών: +117%

Απόδοση 5 ετών: +73%

 

Συνολικές υποχρεώσεις: 2,14δις ευρώ (1,19δις ευρώ οι δανειακές υποχρεώσεις)

Ίδια κεφάλαια: 417.300.000 ευρώ

Δείκτης Συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 5,13χ

Δείκτης Δανειακών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 2,86χ

 

 

P/E Ratio (2023): 6,61χ (168,7εκ ευρώ τα καθαρά κέρδη 2023)

eP/E Ratio (2024-27): 7 με 6,5χ

P/BV (2023): 2,66χ   

Μερισματική απόδοση: Στο 6% (0,75 ευρώ το μέρισμα για τη χρήση του 2023, έχει αποκοπεί)

 
 

Διάγραμμα

 

 

 

Fair Value: 16 ευρώ

 

Θα ξεκινήσουμε κάνοντας επί της ουσίας τον ίδιο πρόλογο με προηγούμενες αναλύσεις μας. Θα αναφέρουμε πως παραδοσιακά δεν είμαστε θετικοί για τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών διεθνώς. Ένας από τους πιο ευαίσθητους κλάδους στις οποίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Ιδιαιτέρως ευαίσθητος στις μεταβολές των τιμών πετρελαίου (το μεγαλύτερο κονδύλι δαπανών των εταιρειών). Ένας κλάδος με μεγάλη κεφαλαιακές ανάγκες, με αποτέλεσμα οι εταιρείες του κλάδου, σε απόλυτους όρους, να έχουμε επιβαρυμένους δείκτες μόχλευσης, κάτι το οποίο τις κάνει ακόμη πιο ευαίσθητες στις όποιες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Ασχέτως πάντως όλων παραπάνω και μετά το πέρας της πανδημίας, σταδιακά έχουμε γίνει θετικοί για τη μετοχή της Aegean Airlines, μια αρκετά φτηνή μετοχή σε όρους αποτίμησης και με ικανότητα, παρά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, σταδιακά να βελτιώσει τους δείκτες μόχλευσης όπως είδαμε τα τελευταία 2 χρόνια και ειδικά κατά την περσινή χρήση, 2023.

--------------

Με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, λόγω εποχικότητας το λιγότερο σημαντικό τρίμηνο. Σε σχέση με τα όσα αναφέραμε παραπάνω για τις εταιρείες κλάδου. Σε απόλυτους όρους οι δείκτες μόχλευσης παραμένουνε σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο και ενδεχομένως και από αυτά που μας έκαναν να ασχοληθούμε πριν από αρκετούς μήνες με τη μετοχή. Η εταιρεία έχει αποδείξει πως παρά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, έχει την ικανότητα να βελτιώνει τους δείκτες μόχλευσης και να κρατάει την κατάσταση σε γενικές γραμμές σταθερή, έχοντας και την ικανότητα να επιστρέψει στους μετόχους αρκετά γενναίες μερισματικές αποδόσεις, όπως είδαμε και φέτος με μια μεγάλη μερισματική απόδοση στο 6%, μια διανομή μερίσματος που ήλθε μετά από καιρό και μετά και την αποπληρωμένη των Warrants του δημοσίου (στα πλαίσια της στήριξης της εταιρείας την εποχή της πανδημίας).

Αναφορικά με τις συνολικές υποχρεώσεις στο τέλος του 1Q24, αυτές διαμορφώθηκα στα 2,14δις ευρώ (1,994δις ευρώ στο τέλος του 2023), από τα οποία τα 218εκ ευρώ είναι δανειακές υποχρεώσεις και τα 970εκ ευρώ υποχρεώσεις από μισθώσεις, σε σχέση με το στόλο αεροπλάνων της εισηγμένης. Τα ίδια κεφάλαια παρέμεινα σταθερά στα 417εκ ευρώ, με το δείκτη συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια στο 5,13χ (από 4,76χ τέλος 2023), σε απόλυτους όρους σίγουρα μεγάλος. Ωστόσο συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως η αρκετά κερδοφόρα φετινή χρήση όπως την περιμένουμε, θα οδηγήσει μέσω της βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων (τα εκτιμούμε στα 540εκ ευρώ Vs 420εκ ευρώ), σε εκ νέου βελτίωση των δεικτών μόχλευσης.   

Όπλο για τη βελτίωση που αναφέραμε παραπάνω είναι το ισχυρό cash flow της εισηγμένης. Είναι χαρακτηριστικό πως κατά το πρώτο τρίμηνο 2024 ο Όμιλος της AEGEAN εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές €188,6 εκατ., όπως ανέφερε και η ίδια η εισηγμένη, αποτέλεσμα των υψηλών προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε 729εκ ευρώ μετά μάλιστα και την εξαγορά των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (Warrants) και την καταβολή της Αγοραίας Αξίας ύψους 85,4εκ ευρώ την 02.01.2024.

-------------------

Στα αποτελέσματα χρήσεως τώρα, επαναλαμβάνοντας στο πιο αδύναμο, λόγω εποχικότητας, πρώτο τρίμηνο. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 268,8εκ ευρώ ικανοποιητικά αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Όπως ανέφερε η εταιρεία, προσέφερε 10% περισσότερες θέσεις στο δίκτυο εξωτερικού σε 85 απευθείας συνδέσεις από τα δύο κύρια αεροδρόμια της χώρας. Συνολικά, ο Όμιλος προσέφερε 3,8δις χιλιομετρικές θέσεις, 12% περισσότερες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 και μετέφερε 2,9 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότερους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, εκ των οποίων 1,7 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%, αρκετά ικανοποιητικός. Άνω των προβλέψεων ήτανε η αύξηση των κερδών ΕΒΙΤDA, στα 33,2εκ ευρώ από κέρδη 19,3εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παράλληλα με βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος (EBIT) με μικρότερες ζημίες 7,2εκ ευρώ Vs 14,7εκ το αντίστοιχο Α τρίμηνο του 2023.

Παρά τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €21,0 εκατ. από ζημίες €14,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, λόγω της αρνητικής μεταβολής στην ισοτιμία του δολαρίου από την αρχή του έτους που επηρεάζει την αποτίμηση των μελλοντικών ροών των μισθώσεων αεροσκαφών (σημειώνεται πως η πρόβλεψη μας είναι για σημαντική αποδυνάμωση του δολαρίου τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ευνοήσει την εισηγμένη). Παράλληλα όπως φαίνεται και στα παρακάτω νούμερα και όπως ανέφερε και η ίδια η εισηγμένη, μετά την παραλαβή 7 νέων αεροσκαφών σε σχέση με το Μάρτιο του 2023 έχοντας παράλληλα προβεί σε επέκταση λειτουργικών μισθώσεων φθάνοντας συνολικά τα 79 αεροσκάφη. Το κονδύλι των αποσβέσεων να έχει αυξηθεί σημαντικά, κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

-----------

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα του πρώτου σε γενικές γραμμές δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουνε πως εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου η φετινή χρονιά θα είναι μια ακόμη πολύ δυνατή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, πιθανόν με επιδόσεις ρεκόρ, μέσα σε ένα διεθνών ευνοϊκό περιβάλλον για την τουριστική βιομηχανία, φυσικά κάτι επίσης πολύ σημαντικό λόγω των διεθνών πτήσεων της Aegean Airlines. Παραθέτοντας παρακάτω τις προβλέψεις μας (περιμένοντας φέτος μια μικρή μείωση της κερδοφορίας και σταδιακή ανάκαμψη της από το 2025), παραμένουμε θετικοί για τη μετοχή της εισηγμένης, με Fair Value τα 16 ευρώ και περιθώρια ανόδου 30% πέραν των μερισματικών αποδόσεων που περιμένουμε να μείνουνε σε εξαιρετικά υψηλά με τα φετινά επίπεδα κατά τις επόμενες χρήσεις.  Είναι χαρακτηριστικό πως αυτή τη στιγμή, με βάση τα κέρδη του 2023, το P/E Ratio διαμορφώνεται στο 6,61χ, με τη μερισματική απόδοση στο 6%. Με βάση τις προβλέψεις μας οι δείκτες αποτίμησης των επόμενων ετών διαμορφώνεται σε αρκετά ελκυστικούς όρους, περιμένοντας μάλιστα τα ίδια κεφάλαια του 2027 να φτάσουνε στο περίπου 1δις ευρώ, συμβάλλοντας στη σημαντική βελτίωση των δεικτών μόχλευσης σε σχέση με τα όσα αναφέραμε παραπάνω. Σημειώνεται πως στην τιμή του Fair Value των 16 ευρώ, το eP/E Ratio του 2027 διαμορφώνεται στο περίπου 8,5χ, με τη μερισματική απόδοση στο 5 με 5,5%, όλοι ελκυστικοί δείκτες μόχλευσης, παρά τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, που απαιτούνε συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία.

 

Aegean Airlines

 

 

 

 

 

 

2022

2023

2024e

2025e

2026e

2027e

Καθαρά κέρδη 

108.004.000

168.700.000

160.265.000

165.072.950

168.374.409

171.741.897

P/E Ratio

10,31

6,60

6,95

6,75

6,61

6,48

Ίδια Κεφάλαια

348.000.000

419.000.000

544.700.000

708.110.000

849.732.000

1.019.678.400

P/BV 

3,20

2,66

2,04

1,57

1,31

1,09

Μερισματική απόδοση 

 

6,073%

6,255%

6,380%

6,508%

6,638%

Πηγή: www.greekfinanceforum.com

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα: Ιστορικό χρηματικών διανομών (μερίσματα - επιστροφές κεφαλαίου)

 

Τιμή σε €

Τύπος

Ημ/νία αποκοπής

Έναρξη πληρωμής

Χρήση

0,7515

ΜΕΡΙΣΜΑ

20 Μαϊ 2024

27 Μαϊ 2024

1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023

0,6

ΜΕΡΙΣΜΑ

3 Ιουν 2019

7 Ιουν 2019

1 Ιαν 2018 - 31 Δεκ 2018

0,55

ΜΕΡΙΣΜΑ

22 Μαϊ 2018

29 Μαϊ 2018

1 Ιαν 2017 - 31 Δεκ 2017

0,4

ΜΕΡΙΣΜΑ

17 Μαϊ 2017

23 Μαϊ 2017

1 Ιαν 2016 - 31 Δεκ 2016

0,7

ΜΕΡΙΣΜΑ

13 Μαϊ 2016

19 Μαϊ 2016

1 Ιαν 2015 - 31 Δεκ 2015

0,7

ΜΕΡΙΣΜΑ

14 Μαϊ 2015

20 Μαϊ 2015

1 Ιαν 2014 - 31 Δεκ 2014

1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

27 Ιουν 2014

7 Ιουλ 2014

 - 

0,13

ΜΕΡΙΣΜΑ

26 Μαϊ 2010

3 Ιουν 2010

1 Ιαν 2009 - 31 Δεκ 2009

 

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum