| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Fundamentalist

Αναλύσεις εισηγμένων εταιρειών με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Μυτιληναίος: Με το παραπάνω επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ….. Σημαντικά υψηλότερα το Fair Value

00:01 - 30/01/23

 

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχος

% Δικ. Ψήφου Μετοχές

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

26,537

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

5,394

 

 

Τιμή μετοχής: 23,80 ευρώ

Αριθμός Μετοχών: 142.891.161
Κεφαλαιοποίηση: 3.400.809.632 ευρώ

 

Απόδοση ytd: +17,24%

Απόδοση 52 εβδομάδων: +57,72%

Απόδοση 3 ετών: +156%

Απόδοση 5 ετών: +135%

 

Συνολικές υποχρεώσεις (30/06/2022, δεν έχουμε ακόμη στοιχεία για το σύνολο της χρήσης του 2022, αν και με βάση την προκατακτική ανακοίνωση αναμένεται βελτίωση των δεικτών μόχλευσης): 3.861.445.000 ευρώ (1,553δις ευρώ οι δανειακές υποχρεώσεις) 

Ίδια κεφάλαια: 1.798.941.000 ευρώ

Δείκτης Συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 2,14χ

Ταμείο: 650εκ ευρώ

 

Kέρδη 2022: 466εκ ευρώ (εκτιμώμενη κερδοφορία μέσα στην επόμενη 3ετία 350-400εκ ευρώ στο συντηρητικό σενάριο)

P/E Ratio (2022): 7,

P/BV (e): 1,6χ

Μερισματική απόδοση (1,2 ευρώ το μέρισμα για το 2022): 5% η μέση εκτιμώμενη μερισματική απόδοση των επόμενη 5ετία.

 

Διάγραμμα

 

 

 

Fair Value: 30,5 ευρώ

 

Ως μια από τις πρώτες μας επιλογές εδώ και χρόνια ήτανε και παραμένει η μετοχή της Μυτιληναίος, έχοντας μας επιβεβαιώσει απόλυτα, με χαρακτηριστικά τα κέρδη της τάξης του 156% την τελευταία 3ετία (άνοδος 620% από το 2016!!), με τη μετοχή να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, δικαιολογώντας ωστόσο, με βάση το Fair Value, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Όπως αναμένονταν, με βάση τα προηγούμενα τρίμηνα, κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά ήτανε τα αποτελέσματα της Μυτιληναίος κατά το 4ο τρίμηνο και στο σύνολο της χρήσης, με αύξηση της καθαρής κερδοφορίας το 2022 κατά 187%, στα 466εκ ευρώ, με το EBITDA στα 823εκ ευρώ, αυξημένο κατά 130%.

Από το EBITDA των 823εκ ευρώ, τα 373εκ ευρώ (45%) προέρχονται από τον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, ο οποίος δίνει το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου, 4,43δις ευρώ.

Ο τομέας της μεταλλουργίας δίνει το 32% του EBITDA (270εκ ευρώ).

Να σημειωθεί πως η μεγαλύτερη αύξηση (384%) του EBITDA καταγράφηκε στη δραστηριότητα του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, στα 100 εκ των συνολικών 823εκ ευρώ του EBITDA.

Όπως σημειώνει και η εταιρεία κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, η ισχυρή αυτή αύξηση του EBITDA (384% σε σχέση με το 2021), πέραν της ενίσχυσης του κύκλου εργασιών, οφείλεται στη σημαντική ενδυνάμωση του περιθωρίου κέρδους του Τομέα, αποτέλεσμα της πολύ μεγαλύτερης συνεισφοράς της πλατφόρμας BOT (Build Operate & Transfer) σε σχέση με τα έργα για τρίτους, στο μείγμα κερδοφορίας. Τα έργα της πλατφόρμας BOT, τα οποία θα διατηρήσουν τη μερίδα του λέοντος της κερδοφορίας και τα επόμενα έτη, έχουν σημαντικά μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα έργα για τρίτους.

Στα πολύ σημαντικά των αποτελεσμάτων του 2022, ήτανε και η μείωση του καθαρού δανεισμού στα 716εκ ευρώ το 2022, από 803εκ στο τέλος του 2021 με τον δείκτη μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/EBITDA) να βελτιώνεται σημαντικά, από 2,2x το 2021, σε 0,87x στο τέλος του 2022. Και συμφωνούμε με αυτό που επισημαίνει και η εισηγμένη πως η αποκλιμάκωση αυτή του καθαρού δανεισμού λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις αν ληφθεί υπόψιν ότι επετεύχθη σε μία χρόνια όπου α) οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €700εκατ. καταγράφοντας νέο υψηλό επίπεδο και β) ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά σχεδόν 4 δισ., απορροφώντας αναγκαστικά ρευστότητα από τα οικονομικά και ταμειακά διαθέσιμα.

Όλα τα παραπάνω πλαισιώνονται από έναν πραγματικά υγιή ισολογισμό από όλες τις απόψεις, με ένα σταθερά καλό cash flow, παρά τις συνεχείς επενδύσεις που πραγματοποιεί η εισηγμένη.

Στο συντηρητικό μας τώρα σενάριο, θέτοντας ως στόχο για την κερδοφορία του ομίλου τα 350 με 400εκ ευρώ (σημαντικά αναθεωρημένος σε σχέση με προηγούμενες αναλύσεις μας), το P/E Ratio διαμορφώνεται στο 9,5χ (στο 7,3Χ με βάση την κερδοφορία των 466εκ ευρώ του 2022). Ένα μονοψήφιος δείκτης αποτίμησης, ο οποίος πλαισιώνεται και από ένα αρκετά υψηλό μέρισμα, 5%, με σημαντικά περισσότερες πιθανότητες θετικών εκπλήξεων (σε όλες τις γραμμές αποτελεσμάτων) τα επόμενα χρόνια, παρά το αντίθετο.

Συνοψίζοντας λοιπόν, ήμασταν και παραμένουμε θετικοί για τη μετοχή της Μυτιληναίος, αυξάνοντας σημαντικά τη δίκαιη αποτίμηση (Fair value) της εισηγμένης από τα 22,5 στα 30,5 ευρώ, με περιθώρια ανόδου 28% σε σχέση με τις τρέχουσες αποτιμήσεις και πιθανότητες μάλιστα νέων αναθεωρήσεων κατά τα επόμενα τρίμηνα.

 

Παράρτημα: Ιστορικό χρηματικών διανομών (μερίσματα - επιστροφές κεφαλαίου)

 

Τιμή σε €

Τύπος

Ημ/νία αποκοπής

Έναρξη πληρωμής

Χρήση

0,431

ΜΕΡΙΣΜΑ

24-Ιουν-22

1-Ιουλ-22

1 Ιαν 2021 - 31 Δεκ 2021

0,378

ΜΕΡΙΣΜΑ

24-Ιουν-21

1-Ιουλ-21

1 Ιαν 2020 - 31 Δεκ 2020

0,3617

ΜΕΡΙΣΜΑ

24-Ιουν-20

1-Ιουλ-20

1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019

0,36

ΜΕΡΙΣΜΑ

26-Ιουν-19

2-Ιουλ-19

1 Ιαν 2018 - 31 Δεκ 2018

0,32

ΜΕΡΙΣΜΑ

11-Ιουν-18

15-Ιουν-18

1 Ιαν 2017 - 31 Δεκ 2017

0,1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

19-Οκτ-15

23-Οκτ-15

 - 

0,1044

ΜΕΡΙΣΜΑ

11 Μαϊ 2009

19 Μαϊ 2009

1 Ιαν 2008 - 31 Δεκ 2008

0,5145

ΜΕΡΙΣΜΑ

12 Μαϊ 2008

20 Μαϊ 2008

1 Ιαν 2007 - 31 Δεκ 2007

0,6

ΜΕΡΙΣΜΑ

26-Απρ-07

7 Μαϊ 2007

1 Ιαν 2006 - 31 Δεκ 2006

0,4

ΜΕΡΙΣΜΑ

18 Μαϊ 2006

26 Μαϊ 2006

1 Ιαν 2005 - 31 Δεκ 2005

0,2

ΜΕΡΙΣΜΑ

24 Μαϊ 2005

16-Ιουν-05

1 Ιαν 2004 - 31 Δεκ 2004

0,1

ΜΕΡΙΣΜΑ

25-Ιουν-04

2-Αυγ-04

1 Ιαν 2003 - 31 Δεκ 2003

0,05

ΜΕΡΙΣΜΑ

26-Ιουν-03

1-Αυγ-03

1 Ιαν 2002 - 31 Δεκ 2002

0,06

ΜΕΡΙΣΜΑ

1-Ιουλ-02

12-Αυγ-02

1 Ιαν 2001 - 31 Δεκ 2001

0,2935

ΜΕΡΙΣΜΑ

2-Ιουλ-01

6-Αυγ-01

1 Ιαν 2000 - 31 Δεκ 2000

0,1467

ΜΕΡΙΣΜΑ

29-Ιουν-00

7-Αυγ-00

1 Ιαν 1999 - 31 Δεκ 1999

0,088

ΜΕΡΙΣΜΑ

26-Ιουλ-99

26-Ιουλ-99

1 Ιαν 1998 - 31 Δεκ 1998

0,088

ΜΕΡΙΣΜΑ

18 Μαϊ 1998

-

1 Ιαν 1997 - 31 Δεκ 1997

0,1467

ΜΕΡΙΣΜΑ

9-Ιουλ-97

-

1 Ιαν 1996 - 31 Δεκ 1996

0,2054

ΜΕΡΙΣΜΑ

27 Μαϊ 1996

27 Μαϊ 1996

1 Ιαν 1995 - 31 Δεκ 1995

0,088

ΜΕΡΙΣΜΑ

31-Δεκ-94

31-Δεκ-94

1 Ιαν 1994 - 31 Δεκ 1994

 
 

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum