| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

"Μας ακούνε..."

Καθημερινά παρά-χρηματιστηριακά σχόλια & πολλά άλλα...

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

00:01 -22/09/23

 

"Μας ακούνε..."

 
80-20% …. Θα ρισκάρουμε να δώσουμε ποσοστά αναφορικά με το πως θα κινηθεί η αγορά από εδώ και πέρα …. Κυρίως αν θα συνεχιστεί η πτώση, αφού επί της ουσίας οι βασικοί δείκτες βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στα όρια πολύ ισχυρών στηρίξεων που αναφέραμε εδώ και καιρό …. Λοιπόν θα δώσουμε ποσοστό 80% πως ακόμη και λίγο παρακάτω να πάμε, για παράδειγμα στις 1.160 – 1.150 μονάδες του ΓΔ ….. Δυστυχώς αγορές είναι και πρέπει να πούμε πως πάντα υπάρχει ένα 20% να χαθούνε οι στηρίξεις και να πάμε χαμηλότερα. Ωστόσο θα μείνουμε στην πιθανότητα του 80%, ειλικρινά πιστεύοντας πως η διόρθωση για την οποία είχαμε μιλήσει, είμαστε κοντά στο να ολοκληρωθεί..
 

 
Τα χειρότερα λοιπόν θέλουμε να πιστεύουμε πως τα είδαμε ….. Δε λέμε πως σήμερα ξεκινάει η μεγάλη αντίδραση, αν και κάτι τέτοιο δε θα ήτανε απίθανο. Ως ένα πιθανό σενάριο θα λέγαμε πως είναι η αγορά να κινείται κοντά στα τρέχοντα επίπεδα. Είπαμε μπορεί πάει και λίγο χαμηλότερα. Να κάνει μια νέα βάση κινούμενη σε ένα στενότερο εύρος τιμών. Και σε ένα σημείο που οι επενδυτές θα έχουνε απογοητευτεί, θα δούμε μια μεγάλη αντίδραση…..
 

 
Όλους τους προηγούμενους μήνες μιλούσαμε για το μεγάλο ανοιχτό gap του τραπεζικού δείκτη στις 885 μονάδες, με το δείκτη μετά από μια διόρθωση της τάξης του 20% και επιστρέφοντας στα μέσα Μαΐου, να έχει χθες χαμηλό ημέρας τις 898,59 μονάδες. Υπάρχει αναλυτικό σχόλιο για τον τραπεζικό δείκτη στη στήλη Κυνηγός. Φυσικά εννοείται πως τα πράγματα γίνονται πολύ ενδιαφέροντα από εδώ και πέρα …..
 

 
Είπαμε για το gap του τραπεζικού δείκτη, στα όρια του οποίου βρέθηκε χθες (θεωρητικά μπορεί να πει κάποιος πως έκλεισε). Πάμε να θυμηθούμε τα gap στην κάθε μια περίπτωση των τραπεζικών μετοχών.
 
Στην ΕΤΕ ήτανε στα 5,41 ευρώ και έκλεισε τις τελευταίες ημέρες…
Στην ΕΥΡΩΒ δεν υπήρχε (είχε κλείσει από τον Ιούνιο)….
Στην Alpha Bank τώρα είναι στα 1,2095 ευρώ και θεωρητικά μπορεί να κλείσει το επόμενο διάστημα, πιθανόν και ενδοσυνεδριακά.
Τέλος, στην ΠΕΙΡ το gap είναι στα 2,392 ευρώ, περίπου 10% χαμηλότερα της τρέχουσας τιμής.
 

 
Τώρα για τα όσα έγιναν με την Epsilonet τι περιμένετε να σχολιάσουμε; Αυτό που πάντα σχολιάζουμε. Προσοχή ….. Γενικά θα πούμε ένα μεγάλο tragic!! Δε μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα το 2023 …… Εμείς απλώς θυμίζουμε πως Epsilonet, ΑΛΜΥ και μερικά ακόμη ήτανε από τα πιο διαφημισμένα χαρτιά των sites τους τελευταίους μήνες … Νομίζουμε πως όλοι είδαμε τι έγινε και με τα δύο τον τελευταίο καιρό …..
 
Για όποιον τώρα δεν γνωρίζει την ιστορία με την Epsilonet, ανακοίνωσε χθες τα παρακάτω:
 
Η εταιρεία Epsilon Net σε συνέχεια της, με αριθμό πρωτοκόλλου 2265/14/09/2023, επιστολής της Ε.Κ. και σύμφωνα με την παρ. 2(η) του άρθρου 23 του ν.3556/2007 όπως αυτή ισχύει, δημοσιοποιεί την παρακάτω διορθωτική σημείωση. 
 
Η εταιρεία επαναξιολόγησε τη λογιστική εφαρμογή των οδηγιών του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης που θέσπισε για τους εργαζόμενους & τα στελέχη του Ομίλου και προχώρησε στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά την ημερομηνία παραχώρησης, με ημερομηνία 30/6/2022 και 31/12/2022. 
 
Με βάση την επαναξιολόγηση αναγνωρίστηκε δεδουλευμένο έξοδο που βαρύνει τα Αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2022 - 30/06/2022 για τον Όμιλο κατά €3.973χιλ. και για την Εταιρεία κατά €2.329χιλ. και της περιόδου 01/01/2022 – 31/12/2022 για τον Όμιλο κατά €5.702χιλ. και για την Εταιρεία κατά €4.058χιλ., ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ισόποσης αξίας ειδικό αποθεματικό με τον τίτλο "Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης" (ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων) το οποίο ανέρχεται την 30/06/2022 για τον Όμιλο ποσό €3.973χιλ. και για την Εταιρία ποσό €3.973χιλ. και την 31/12/2022 για τον Όμιλο ποσό €5.702χιλ. και για την Εταιρεία ποσό €5.702χιλ. 
 
Έτσι, τα κέρδη προ φόρων την 30/06/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €3.973χιλ. (από €8.593χιλ. σε €4.620χιλ.) και στην Εταιρεία κατά €2.329χιλ. (από €4.786χιλ. σε €2.457χιλ.) & τα κέρδη προ φόρων την 31/12/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €5.702χιλ. (από €21.419χιλ. σε €15.717χιλ.) και στην Εταιρεία κατά €4.058χιλ. (από €13.832χιλ. σε €9.774χιλ.), ενώ από την ανωτέρω αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά το ΔΠΧΑ 2, δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30/06/2022 και την 31/12/2022. 
 
Η απεικόνιση της αποτίμησης στην εύλογη αξία και των σχετικών προσαρμογών θα λάβει χώρα κατά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2023 που έχει προγραμματισθεί να ανακοινωθούν την 26/09/2023, ως διόρθωση λάθους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 (ενώ αντίστοιχη διαδικασία απεικόνισης θα ακολουθηθεί και κατά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2023). 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι η απεικόνιση της αποτίμησης δεν έχει ταμειακή διάσταση και δεν επηρεάζει τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και του Ομίλου.
 

 

Οι "ατάκες" της εβδομάδας

 

 

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

 
 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum