| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τρίτη, 00:01 - 09/07/2024

 

 

Τα τελευταία δύο χρόνια η ευρωπαϊκή οικονομία γνωρίζει συνθήκες ύφεσης και οπισθοχώρησης. Η γεωπολιτική αστάθεια που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εις βάρος του Ισραήλ, αλλά και οι τρομοκρατικές επιθέσεις από τους Χούθι εις βάρος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, έχουν δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο διεθνές εμπόριο. Οδηγούν, επίσης, σε σημαντικές ανατιμήσεις που πλήττουν όλες τις χώρες του πλανήτη.Σε αυτό το περιβάλλον, είναι θετικό το ότι η Ελλάδα πετυχαίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια πολλαπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης αυξήθηκε από το 61,8% στο 67% από το τέλος του 2020 ως το 2023. Η πραγματική επενδυτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 40% από το τέλος του 2019 ως το τέλος του 2023. Δημιουργήθηκαν 367.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία μειώθηκε από 17,9% το 2019 σε 10,5% στο τέλος του 2023. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 50 δισ. ευρώ, ενώ πετύχαμε ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους και σημαντική μείωση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

 

 

Για να μπορέσει να συνεχιστεί και να διασφαλιστεί αυτή η καλή πορεία, θα πρέπει να στηριχθεί σε πολιτικές και παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Βασικοί πυλώνες αυτής της εθνικής προσπάθειας πρέπει να είναι:

Πρώτον: Η δημοσιονομική πειθαρχία και η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, ως βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της μείωσης του δημοσίου χρέους, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της οικονομίας μας.

Δεύτερον: Η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Χρειάζεται, παράλληλα, να συνεχιστεί η ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος και να διασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι αναπτυξιακοί πόροι θα κατευθυνθούν σε τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τρίτον: Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες ισχυρές επιχειρήσεις και εξαγωγές σε προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ο νέος εθνικός στόχος είναι να αυξήσουμε τις εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027 και στο 70% του ΑΕΠ έως το 2030. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, ενώ η αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ είναι μια κρίσιμη επένδυση για να αποκτήσουμε επιτέλους πρόσβαση σε φθηνή και καθαρή ενέργεια.

Τέταρτον: Πρέπει να αποκτήσουμε σύγχρονες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης για να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις ευκαιρίες της τεχνολογικής επανάστασης. Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε, ώστε να βρεθούμε στην αιχμή και όχι στο περιθώριο των εξελίξεων.

Πέμπτον: Θα χρειαστεί να δώσουμε στα επόμενα χρόνια μάχη για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Ευρώπη ώστε να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών της.
Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στη βιομηχανική παραγωγή, στην τεχνολογία, στις επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα, στη δυνατότητα μετατροπής των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρηματικές δράσεις. Για να καλύψει το χάσμα, οφείλει να προχωρήσει σε ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και να συνενώσει επιχειρηματικές δυνάμεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας: από τη βιομηχανία μέχρι τις τράπεζες και από την ενέργεια μέχρι τις τηλεπικοινωνίες. Πρέπει να μειώσει το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, να αναπτύξει κοινές πολιτικές πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες και σε νέες αγορές, να επεκτείνει τα δίκτυα και τα μέσα αποθήκευσης της ενέργειας, καθώς και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με παρόχους τρίτων χωρών.

Στη χώρα μας, παρά τους κλυδωνισμούς που προκαλεί η δυσμενής διεθνής συγκυρία, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Είναι εμφανές ότι η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στηρίζεται πλέον σε ισχυρότερες βάσεις. Δεν είναι ευκαιριακή επιλογή, αλλά στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης. Αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε, με συνένωση δυνάμεων της Πολιτείας και των φορέων της αγοράς.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, έχοντας αναδείξει σε κεντρική προτεραιότητα τα θέματα εξωστρέφειας, συνεχίζει να υποστηρίζει αξιόπιστα τις επιχειρήσεις-μέλη του στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν ευκαιρίες διείσδυσης σε νέες, αλλά και υφιστάμενες αγορές, με καλά οργανωμένες δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης. Εντός του 2024 έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες επιχειρηματικές αποστολές, από την Ινδία και την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Γκάνα και τη Σερβία, ενώ σε συνεργασία με την Enterprise Greece και άλλους φορείς έχει διοργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις για αγορές-στόχους, όπως αυτές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά, της Λατινικής Αμερικής κ.ά. Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζει νέες αποστολές στη Βουλγαρία, στη Νότια Αφρική, στην Ισπανία, στον Καναδά.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτές τις δράσεις έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Οι έλληνες εξαγωγείς έχουν αποκτήσει πλέον εμπειρία στις επαφές με δυνητικούς εταίρους, έχουν οικοδομήσει ικανότητες στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και καταφέρνουν να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία, για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Η προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός εξωστρεφούς, βιώσιμου παραγωγικού προτύπου για την εθνική οικονομία απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και συνένωση δυνάμεων. Οι επιδόσεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι βαδίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά.

Η κυρία Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (EBEA).

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum