| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 00:01 - 27/05/2024

 

 

Ψήφο εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη δίνουν, πλέον, όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Για την ακρίβεια, οι ΜμΕ δείχνουν αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και την υιοθέτησή τους, ξεπερνώντας, μάλιστα, τις μεγαλύτερες στην αξιοποίησή της.

 

 

Έρευνα της Salesforce υπογραμμίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο έχουν εμπιστοσύνη στις δεξιότητές τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά βλέπουν και σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση. Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (95%) των επαγγελματιών πληροφορικής στις ΜμΕ χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν αυξανόμενη εμπιστοσύνη στο ΑΙ και την υιοθέτησή του, ξεπερνώντας τις μεγαλύτερες εταιρείες

Επιπλέον, το 96% δηλώνει ότι η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται στον οργανισμό τους και το ίδιο ποσοστό (96%) πως κατανοεί τις περιπτώσεις χρήσης της. Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα σε μεγάλες επιχειρήσεις (81%, 87% και 85%, αντίστοιχα).

Η έρευνα υπογραμμίζει, επίσης, τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ομάδες πληροφορικής των μεγάλων εταιρειών έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες από τις αντίστοιχες των ΜμΕ να δυσκολευτούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας, επιχειρηματικής αξίας και ασφάλειας κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, εκφράζουν διπλάσια ανησυχία για το ότι οι υποδομές διαχείρισης δεδομένων και ασφάλειας τους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καινοτομίας.

Που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη

Η έρευνα της Salesforce (AI/IT Disconnect Research), εστιάζοντας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), αποκαλύπτει ότι, με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ΜμΕ αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους, αποκτούν βαθύτερες επιχειρηματικές γνώσεις, αυξάνουν τα έσοδά τους και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους.

Πάντως, και οι υπόλοιπες ομάδες στελεχών των ΜμΕ (πέραν των υπεύθυνων πληροφορικής) διερευνούν την ενσωμάτωση της ΤΝ στις δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με την έκθεση SMB Trends Report (Φεβρουάριος 2024), το 71% των ομάδων μάρκετινγκ των ΜμΕ έχει καθορισμένη στρατηγική ΑΙ, ενώ το 58% χρησιμοποιεί, ήδη, τα σχετικά εργαλεία και τεχνολογίες.

Επιπρόσθετα, το 64% των υπαλλήλων γραφείου των ΜμΕ πιστεύει ότι η παραγωγική ΤΝ θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους και το 62% ότι θα μπορούσε να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών. Σημειώνεται πως μόνο το 33% των ομάδων πωλήσεων χρησιμοποιεί - επί του παρόντος - εφαρμογές ΤΝ, ενώ το 72% του χρόνου τους, δαπανάται σε δραστηριότητες, που δεν σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από την ΑΙ.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τη Vanson Bourne, περιλάμβανε διπλή ανώνυμη έρευνα σε 600 επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής στην Αυστραλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum