| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τρίτη, 09/07/2024

 

 

Μόλις λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, ήρθε η Moody’s να βελτιώσει και αυτή τις αξιολογήσεις για την Εθνική και την Πειραιώς, ακολουθώντας επί της ουσίας την απόφασή της να προηγηθούν τόσο η Alpha Bank (27/6) όσο και η Eurobank (13/6).

 

 

Ο S&P είχε αιτιολογήσει την απόφασή του στο γεγονός μετά την εκκαθάριση περίπου 80 δισ. ευρώ από επισφαλή περιουσιακά στοιχεία από το 2019, οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τις σταθερές προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, την επανέναρξη της πιστωτικής ζήτησης, τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων και τη μείωση της ανεργίας.

Παρόμοιο σχετικά και το σκεπτικό της Moody’s, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση του ενεργητικού της Εθνικής και της Πειραιώς, αν και η αξιολόγηση των δύο διαφέρει.

Όπως εξήγησε για την Εθνική, η τράπεζα διαθέτει το μεγαλύτερο μαξιλάρι απορρόφησης ζημιών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, ενώ εμφανίζει σημαντική βελτίωση της ποιότητας των στοιχειών ενεργητικού, με μείωση του λόγου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 3,7% από 5,2% τον Μάρτιο του 2023.

Αναφορικά με την Πειραιώς, η Moody’s έλαβε υπόψη τη σημαντική ενδυνάμωση του ισολογισμού της με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) να μειώνεται σε 3,5% τον Μάρτιο 2024 από 6,6% τον Μάρτιο του 2023, μετά την υλοποίηση του σχεδίου εκκαθάρισής της, σε συνδυασμό με αυξημένη κάλυψη NPE κατά 60,2%.

Για την Alpha Bank είχε επισημάνει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η τράπεζα όσον αφορά στην επαναλαμβανόμενη  κερδοφορία, την ενίσχυση των κεφαλαίων και τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, το ισχυρό προφίλ χρηματοδότησης καθώς και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Τέλος, η αναβάθμιση της Eurobank ήρθε λόγω της ισχυρής δημιουργίας κερδών και της αποδεδειγμένης ικανότητάς της να αυξήσει το βασικό της κεφάλαιο τα τελευταία τρίμηνα, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Θα έρθουν άλλες αναβαθμίσεις;

Η Moody’s έβαλε και τον πήχη για πιθανές νέες αναβαθμίσεις… ή ακόμη και υποβαθμίσεις εάν υπάρξει επιδείνωση των βασικών υπό αξιολόγηση στοιχείων.

Όπως εξήγησε στην περίπτωση της Πειραιώς, η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στις μετρήσεις του κεφαλαίου και στην ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας, ενώ διατηρεί σταθερή κερδοφορία και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της για MREL. Αυτές οι τάσεις θα βελτιώσουν τη φερεγγυότητα και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Ένα ακόμη στοιχείο που έδωσε η Moody’s ήταν ότι δεδομένης της τρέχουσας θετικής προοπτικής, μια υποβάθμιση είναι απίθανη σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις της Πειραιώς θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν σε περίπτωση απότομης αύξησης του σχηματισμού νέων NPEs ή σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις μελλοντικές κεφαλαιακές προβλέψεις της. Οποιαδήποτε επιδείνωση στο λειτουργικό περιβάλλον θα ασκήσει επίσης καθοδική πίεση στις αξιολογήσεις της τράπεζας

Από την άλλη, στην περίπτωση της Εθνικής, ανέφερε ότι ανοδικές πιέσεις στις αξιολογήσεις της θα μπορούσαν να προκύψουν μετά από περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα και την κερδοφορία των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα άνετες μετρήσεις κεφαλαίου. Επίσης, οι διαρθρωτικές βελτιώσεις στα βασικά κέρδη της τράπεζας με υψηλότερη συνεισφορά των εκτός τόκων εσόδων θα ήταν υποστηρικτικές του πιστωτικού της προφίλ.

Παρόλα αυτά, το BCA της Εθνικής έχει επί του παρόντος ανώτατο όριο από την αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου και μπορεί να αναβαθμιστεί μόνο εάν η αξιολόγηση της Ελλάδας αναβαθμιστεί περαιτέρω.

Για την Alpha Bank, o οίκος είχε αναφέρει ότι οι θετικές προοπτικές με τις οποίες αξιολόγησε την τράπεζα αντανακλούν τις προσδοκίες του για την περαιτέρω βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Alpha Bank, κυρίως μέσω της αύξησης των κερδών της, των υψηλότερων επιπέδων κεφαλαίου και της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού της, σε ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό της Σχέδιο

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum