| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Κυριακή, 19/11/2023

 

 

Πρόστιμα που «καίνε» προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο για όσους δεν διαβιβάζουν ή δεν διαβιβάζουν εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ (στο ηλεκτρονικό σύστημα e-send) τις αποδείξεις που εκδίδουν για τα έσοδα και τα έξοδά τους. Οπως ορίζει το άρθρο 7 του φορολογικού νομοσχεδίου που είναι σε δημόσια διαβούλευση, τα πρόστιμα θα φθάνουν ακόμα και τα 100.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

 

 

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η διάταξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από λογιστές και επιχειρήσεις, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι για να μπορέσει να επιβληθεί πρόστιμο θα πρέπει προηγουμένως το σύστημα να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Μάλιστα το εν λόγω άρθρο συγκεντρώνει τα περισσότερα σχόλια (μετά το άρθρο για τον νέο τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών). Σε ένα από τα σχόλια (που περικλείει την άποψη των περισσότερων σχολιαστών) σημειώνεται ότι «τα πρόστιμα στη διαβίβαση δεδομένων του νομοσχεδίου είναι απαράδεκτα υψηλά. Τo myDATA δυστυχώς έχει πολλά προβλήματα και δεν είναι απλο. Πώς γίνεται να θεσπίζονται πρόστιμα σε μια πλατφόρμα με χιλιάδες προβλήματα;».

Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης, ενδεχομένως και στο άρθρο 7 να υπάρχουν μικρές αλλαγές, κάτι που θα φανεί με την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή στα τέλη του μήνα. Πάντως από την ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Οι κυρώσεις

α) Αν ο επαγγελματίας δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν ειδικών φορολογικών διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

β) Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος, ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, τα δεδομένα των εσόδων, με αποτέλεσμα να μην περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Πώς γίνεται να θεσπίζονται πρόστιμα σε μια πλατφόρμα με χιλιάδες προβλήματα, αναρωτιούνται πολλοί επαγγελματίες.
γ) Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.

δ) Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ σε ημερήσια βάση και τις 20.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

ε) Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.

Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ανά φορολογικό έτος.

Μάλιστα, η ΑΑΔΕ μπορεί να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των επιχειρήσεων που κατ’ επανάληψη δεν διαβιβάζουν τα στοιχεία τους στο myDATA.

Πηγή: Money Review

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum