| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Σάββατο, 07/01/2023

 

 

Στην περαιτέρω πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που έχουν σχετικά υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του νέου δανεισμού θα υπολείπεται του κόστους εξυπηρέτησης, σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών για το τρέχον έτος.

 

 

Όπως γράφει η Σίσσυ Σταυροπιερράκου στην Ημερησία:

Στόχος η περαιτέρω αποπληρωμή ακριβών υφιστάμενων δανείων για το οικονομικό έτος 2023. Kατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η χώρα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την καταβολή 1,86 δισ. ευρώ, που κανονικά θα πληρώνονταν έως τις αρχές του 2024. Η  εξόφληση εξοικονόμησε 56 εκατ. ευρώ σε τόκους, ενώ συνολικά η εξοικονόμηση από τις τρεις προεξοφλήσεις που έγιναν ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, κατέβαλε για πρώτη φορά νωρίτερα δάνεια ύψους 2,7 δισ. ευρώ που οφείλει στις χώρες της ευρωζώνης από το πρώτο μνημόνιο. Η εξοικονόμηση τόκων από την πληρωμή του τμήματος αυτού του GLF υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 25-30 εκατ. ευρώ.

Πάντως, τα ευρωπαϊκά δάνεια θα τα εξοφλεί η χώρα για πολλές δεκαετίες ακόμη καθώς θα εξοφληθούν πλήρως το 2041, με δόσεις 2,645 δισ. ευρώ τον χρόνο ενώ  τα δάνεια του ESM εξοφλούνται το 2060 και του EFSF το 2070.

Οι στόχοι και οι δείκτες κινδύνων

Αναλυτικότερα, το 2023 επιδιώκεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι αναφορικά με τους δείκτες κινδύνων του χαρτοφυλακίου χρέους (αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων διαχειριστικών πράξεων επ’ αυτού):

Μέση σταθμική φυσική διάρκεια δημοσίου χρέους: > 18,5 έτη

Μέσος χρόνος ανά-τιμολόγησης δημοσίου χρέους: >17,5 έτη

Ποσοστό δημοσίου χρέους που ανά-χρηματοδοτείται σε 1 έτος: < 3%

Ποσοστό δημοσίου χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο: <10%

Δανειακή στρατηγική

Την ίδια στιγμή ο δανεισμός από τις αγορές για το Ελληνικό Δημόσιο  θα είναι περιορισμένος, ήτοι κοντά στα επίπεδα των 7 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα Ελλάδα εξετάζει την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου, προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση της ατζέντας βιωσιμότητας και να ενισχύει την στρατηγική χρηματοδότησης του ΟΔΔΗΧ.

Η επιλογή αυτή εδράζεται τόσο στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου, σε συνδυασμό με τις αυξημένες εκταμιεύσεις προς το Δημόσιο από τα χρηματοδοτικά σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2023.

Χρονιά κατά την οποία το Δημόσιο θα πρέπει να εξοφλήσει ομόλογα που λήγουν ύψους 4,5 δις ευρώ.

Δάνεια διακρατικά από το πρώτο Μνημόνιο (GLF) ύψους 2,64 δις.ευρώ και άλλα 1,73 δις. ευρώ από τα δάνεια του ESM .

Aθροιστικά λοιπόν το 2023 για χρεωλύσια το Δημόσιο θα πρέπει να καταβάλει περίπου 8,9 δις.ευρω έναντι μόλις 2 δις, ευρώ φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 το Δημόσιο προχώρησε σε κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου και μία κυμαινόμενου επιτοκίου, με διάρκεια δέκα και πέντε ετών αντίστοιχα, συνολικής ονομαστικής αξίας 5.500 εκατ. Ευρώ.

Όπως αναφέρεται στον Προϋπολογισμό, οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου, περιλαμβανομένων και των πρόωρων εξοφλήσεων των δανείων του ΔΝΤ και των διμερών δανείων με τις χώρες της Ευρωζώνης , για το 2022, καλύφθηκαν από τις παραπάνω εκδόσεις.

Επίσης για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προχώρησε σε δημοπρασίες ομολόγων αντλώντας από την αγορά 1,4 δισ.ευρώ.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum