| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 00:01 - 18/01/2023

 

 

Στον χώρο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού εισβάλλει πλέον η τεχνολογία, με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, στην αξιοποίηση big data analytics. Πλέον, οι αποκαλούμενοι “HR Pathfinders”, ήτοι οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που χαράσσουν τον δρόμο σε ένα πλήρως μεταβαλλόμενο τοπίο, κάνουν όλο και πιο συστηματική χρήση ψηφιακών εργαλείων.

 

 

“Η αξία της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού αυξάνεται συνεχώς με τα Διοικητικά Συμβούλια να ζητούν μια συνδεδεμένη, ψηφιακά υποστηριζόμενη λειτουργία, που βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων και που να μπορεί να στηρίξει τους ευρύτερους στόχους της επιχείρησης”, διαπιστώνει η έκθεση της KPMG, “The future of HR:From flux to flow”.

Όπως εξηγούν οι συντάκτες της μελέτης, η ψηφιακή αναβάθμιση είναι πλέον απαραίτητη, καθώς οι λύσεις του παρελθόντος και οι διαδικασίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι Pathfinders προχωρούν πέρα από την απλή εφαρμογή της τεχνολογίας. Υιοθετούν αυτές τις ψηφιακές λύσεις που επιτρέπουν την αποτελεσματική ροή των εργασιών και παρέχουν μια απρόσκοπτη εμπειρία στους εργαζομένους.

“Η παγκόσμια αστάθεια και αβεβαιότητα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον του συνόλου των σύγχρονων οργανισμών στο πώς θα αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες, καθώς οι εργαζόμενοι βιώνουν τη “Μεγάλη Επανεξέταση” στο τι θέλουν να κάνουν”, προσθέτει η σχετική μελέτη.  

Big data Analytics

Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίοι οργανισμοί Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αρκούνται στο να παρακολουθούν δείκτες (KPIs) σε πίνακες. Απαντούν στα ερωτήματα που θέτει η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας δεδομένα απ’ όλη την εταιρεία, καθώς και τεχνικές ανάλυσης της σχετικότητας των δεδομένων (relational analytics). Συνεπώς, παράγουν συμπεράσματα που ωφελούν τη στρατηγική, τη δέσμευση, τη διακράτηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Στο μεταξύ, μπορεί η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων με ανάλογα καθήκοντα να είναι σε πρώιμο στάδιο ακόμα και στα πιο καινοτόμα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, ωστόσο, είναι θεμελιώδους  σημασίας η διαχείριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μια εταιρεία, κρίσιμη για τους Pathfinders, καθώς τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

“Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να εστιάσει σε θέματα μακροχρόνιου σχεδιασμού για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη του σκοπού και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, πλέον της βελτίωσης της λειτουργίας της. Καλείται, επίσης, να επανασχεδιάσει ολόκληρο το μοντέλο λειτουργίας της σε νέες βάσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία”, σχολιάζει η KPMG.

Να σημειωθεί ότι στην έρευνα της KPMG συμμετείχαν 300 επικεφαλής τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και έγιναν συνεντεύξεις σε 12 οργανισμούς, που ηγούνται των εξελίξεων στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum