| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 11/01/2023

 

 

Στην κορυφή της κερδοφορίας στην Ευρώπη βρέθηκαν οι ελληνικές τράπεζες στο γ’ τρίμηνο του 2022, αναστρέφοντας τη θέση ουραγού που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.

 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τα κέρδη τους διαμορφώθηκαν στα 2,86 δισ. ευρώ ή στο 15,38% του μετοχικού κεφαλαίου τους (RoE) έναντι 2,31 δισ. ευρώ ή 18,91% στο β' τρίμηνο.

Υψηλότερο RoE μεταξύ των τραπεζών που εποπτεύει η ΕΚΤ είχαν μόνο οι σλοβενικές, ενώ για το σύνολο των τραπεζών το ποσοστό έμεινε σταθερό στο 7,55% (έναντι 7,59% στο β΄τρίμηνο).  

Τα έσοδα από τόκους των ελληνικών τραπεζών ήταν υψηλά καθώς αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, ενώ έμειναν σταθερά σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα τα επιτόκια καταθέσεων.

Στα 3,86 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 3,86 δισ. ευρώ έναντι 2,47 δισ. ευρώ στο β' τρίμηνο, ενώ οι δύο άλλες βασικές πηγές κερδοφορίας ήταν τα έσοδα από τέλη και προμήθειες (1,2 δισ. ευρώ έναντι 797 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα) και από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου (508 εκατ. ευρώ έναντι 1,33 δισ. ευρώ). 

Οι ελληνικές τράπεζες είχαν επίσης τον χαμηλότερο λόγο δαπανών ως προς τα έσοδα στην Ευρώπη (36,94%).

Στο 13,74% ο κεφαλαιακός δείκτης

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών ήταν η τρίτη χαμηλότερη μεταξύ των εποπτευόμενων από την ΕΚΤ πιστωτικών ιδρυμάτων, μετά από την Ισπανία και την Πορτογαλία, με τον βασικό δείκτη (CET 1) να ανέρχεται στο 13,74% έναντι 14,74% στην Ευρώπη.

 

Στο 6,82% τα κόκκινα δάνεια

Τα κόκκινα δάνεια αντιστοιχούσαν στο 6,82% των συνολικών δανείων των ελληνικών τραπεζών έναντι 7,11% στο β' τρίμηνο, ένα ποσοστό πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά που παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη, όπου μειώθηκε στο 2,29% στο γ’ τρίμηνο.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και ρυθμίσεις των ελληνικών τραπεζών ανήλθαν σε 18,58 δις. ευρώ στο γ’ τρίμηνο, με τις προβλέψεις να διαμορφώνονται στο 52,67%.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και ο δείκτης ρευστότητας (liquidity coverage ratio), o οποίος έφθασε το 194% έναντι 162% στην Ευρώπη.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum