| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Κυριακή, 28/04/2024

 

 

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων τέθηκε σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το βράδυ της Πέμπτης.

 

 

Όπως γράφει ο Γ. Παλαιτσάκη στην Ναυτεμπορική, ήδη 1,3 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι γνωρίζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των δηλώσεών τους. Στους φορολογούμενους αυτούς -όπως ήδη από χθες αποκάλυψε η «Ν»- έγινε προεκκαθάριση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και έκδοση συνοπτικών προσωρινών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, πριν καν οι ίδιοι δουν και ελέγξουν τις δηλώσεις τους αυτές και φυσικά πριν καν τις υποβάλουν. Κι αυτό διότι όλα τα δεδομένα που απαιτούνταν για να συμπληρωθούν και να υποβληθούν οι δηλώσεις τους ήταν ήδη γνωστά στην ΑΑΔΕ και προσυμπληρώθηκαν στα σχετικά πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1.

Οι φορολογούμενοι αυτών των περιπτώσεων είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές ή με επιπλέον εισοδήματα μόνο από τόκους καταθέσεων, καθώς και φορολογούμενοι με εισοδήματα μόνο από τόκους καταθέσεων. Οι δηλώσεις τους είναι προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή.

Αν δεν τις υποβάλουν μέχρι τις 2 Ιουλίου, θα επέμβει η ΑΑΔΕ και θα τις υποβάλει η ίδια αυτόματα. Σημειώνεται πως η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την Παρασκευή 26/7/2024.

Εναλλακτικές δυνατότητες

Η πρώτη δυνατότητα που έχουν οι φορολογούμενοι αυτοί είναι να κάνουν το τελικό «κλικ» για την οριστική υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεών τους, ώστε να εκδοθούν άμεσα -από τώρα- και τα τελικά οριστικά έγκυρα εκκαθαριστικά σημειώματα. Η επιλογή αυτή συμφέρει κυρίως όσους από αυτούς διαπιστώσουν, διαβάζοντας το έντυπο της προεκκαθάρισης που ήδη έχει αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet, ότι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της ήδη προσυμπληρωμένης δήλωσής τους είναι πιστωτικό και, ως εκ τούτου, αν την υποβάλουν άμεσα, θα δικαιούνται να λάβουν άμεσα επιστροφή φόρου ή θα δικαιούνται άμεσο συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με εκκρεμείς τρέχουσες φορολογικές οφειλές τους.

Η άμεση υποβολή της δήλωσης συμφέρει όμως και άλλους από τους φορολογούμενους αυτούς, ανεξαρτήτως του εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, όπως αποτυπώνεται στο προσωρινό εκκαθαριστικό (στο έντυπο της προεκκαθάρισης) είναι πιστωτικό, χρεωστικό ή μηδενικό.

Πρόκειται κυρίως για όσους χρειάζονται άμεσα το εκκαθαριστικό για να το υποβάλουν σε κάποια δημόσια υπηρεσία προκειμένου να λάβουν κάποιο κοινωνικό επίδομα ή κάποια άλλη παροχή ή για να το υποβάλουν σε τράπεζα για να λάβουν κάποιο δάνειο.

Η δεύτερη δυνατότητα που έχουν οι φορολογούμενοι αυτών των περιπτώσεων είναι να επέμβουν και να τροποποιήσουν τα ήδη προσυμπληρωμένα αριθμητικά ή άλλα δεδομένα των δηλώσεών τους πλην αυτών που αφορούν αποδοχές από μισθούς ή συντάξεις καθώς και παρακρατηθέντες φόρους. Μπορούν επίσης να προσθέσουν δεδομένα σε κενά πεδία του εντύπου Ε1, που κατά τη γνώμη τους αγνοούσε και δεν προσυμπλήρωσε η ΑΑΔΕ.

Αυτές τις παρεμβάσεις μπορούν να τις κάνουν εφόσον θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχει προσυμπληρώσει η ΑΑΔΕ είναι λανθασμένα, παρωχημένα ή ελλιπή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν οι ίδιοι τις δηλώσεις τους μέχρι την καθορισμένη προθεσμία της 26ης Ιουλίου 2024. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αφήσουν τις τροποποιημένες δηλώσεις τους προσωρινά αποθηκευμένες στο TAXISnet, νομίζοντας ότι θα τις υποβάλει αυτόματα για λογαριασμό τους η ίδια η ΑΑΔΕ στις 2 Ιουλίου.

Γενικά, πάντως, οι φορολογούμενοι για τους οποίους η ΑΑΔΕ έχει προσυμπληρώσει και προεκκαθαρίσει τις φορολογικές τους δηλώσεις δεν πρέπει να βιαστούν και να υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις τους, διότι μπορεί τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να εί- ναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια της εφορίας και να μην το ξέρουν.

Στην περίπτωση αυτή, ενώ θα νομίζουν π.χ. ότι με βάση το χαμηλό εισόδημα που δήλωσαν δικαιούνται κάποιο επίδομα ή κάποια άλλη παροχή, στην πραγματικότητα μπορεί τελικά να κριθεί ότι δεν είναι δικαιούχοι. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να ελέγξουν -με τη βοήθεια του λογιστή τους- εάν προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος και εφόσον αυτό ισχύει να κοιτάξουν να το καλύψουν, δηλώνοντας κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών, στους κωδικούς 781-782
του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Θα χρειαστεί δηλαδή ενδεχομένως να προσθέσουν δεδομένα στη φορολογική τους δήλωση και μετά να την υποβά-
λουν οι ίδιοι.

Η ΑΑΔΕ σημειώνει πως οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής θα ενημερώνονται σε εβδομαδι-
αία βάση (από το β’ 15νθήμερο Μαΐου) μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι’ αυτούς από τρίτους φορείς (π.χ. εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Προσυμπληρωμένα στοιχεία

Παράλληλα η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε και νέες ψηφιακές καινοτομίες για τη διευκόλυνση της υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων. Μεταξύ αυτών είναι τα επιπλέον προσυμπληρωμένα δεδομένα που θα εμφανίζονται στα φορολογικά έντυπα και στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων και τροποποίησης από τους υπόχρεους.

Πρόκειται για:

τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο
έντυπο Ε2,

τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για τον σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) στους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1.

Περαιτέρω στο E1 έχει ενσωματωθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος βάσει των νέων αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης (του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάσει των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ).

Νέα Ψηφιακά Αρχεία

Προσφέρονται δύο επιπλέον ψηφιακά αρχεία, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων:

α) Σύνοψη της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικού), που περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για τα εισοδήματα του φορολογούμενου και την ταυτότητα οφειλής για την εξόφληση του φόρου ή τις πληροφορίες για την επιστροφή φόρου. Επιπλέον, από τις 13/5/2024, η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου και η Σύνοψή της θα φέρουν QR Code, για την επαλήθευση της γνησιότητάς της.

β) Σύνοψη του Ε1, που περιλαμβάνει μόνο τους συμπληρωμένους κωδικούς της δήλωσης.

Υποχρεωτική δήλωση ΙΒΑΝ

Για τη διευκόλυνση των επιστροφών φόρων:

Γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE για όλους τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει IBAN, πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Αντίστοιχα, γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση IBAN για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ και για τους οποίους θα προκύψει δικαίωμα επιστροφής φόρου από τη δήλωση.

Ταχύτερα οι επιστροφές

Σύμφωνα εξάλλου με την ΑΑΔΕ, κατά τη φετινή περίοδο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, επιταχύνονται ακόμα περισσότερο οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών, ως εξής:

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 12/5/2024.  Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ ή Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης – ΚΕΒΕΙΣ).

Οφειλές από τον φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2024, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum