| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 01/02/2023

 

 

Λίγο πριν η ΕΚΤ χτυπήσει το καμπανάκι της νέας αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, οι τράπεζες ενεργοποιούν την πλατφόρμα για την επιδότηση των δανείων ευάλωτων νοικοκυριών αλλά η πίεση όπως φαίνεται και από τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Tράπεζας της Ελλάδος για τον Νοεμβριο όπου δεν έχει ενσωματωθεί και η τελευταία αύξηση της ΕΚΤ των 50 μονάδων βάσης είναι κάτι παραπάνω από αισθητή για τους δανειολήπτες ενώ στον αντίποδα οι καταθέτες βλέπουν με δυσκολία αποδόσεις που να μην έχουν μπροστά το μηδέν.

 

 

Όπως γράφει το Money Review, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκε τον Νοέμβριο βρέθηκε στο 4,89%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) διαμορφώθηκε στο 14,60% τον Νοέμβριο «τσιμπώντας» 30 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 11,07% παίρνοντας μια αύξηση 11 μονάδων από τον Σεπτέμβριο . Δεκατρείς μονάδες βάσης μέσα σε ένα δίμηνο και για τα στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 3,63%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 5,02% από το 4,37% τον Σεπτέμβριο .

Οι καταθέσεις

Στον αντίποδα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε στο 0,06%.Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,03% .Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά τον Νοέμβριο βρέθηκε στο 0,20%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων(συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο το Νοέμβριο στο 0,05%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,14%, «τσιμπώντας»μόνο 3 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο Οι τράπεζες δίνουν έως 1% Σύμφωνα πάντως και με το κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι τράπεζες αναφέρεται πως οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων διαρκείας ίσης ή μεγαλύτερης των 6 μηνών έχουν αυξητική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, με τις αποδόσεις για περίοδο 12 μηνών και άνω να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω του 1%, ανάλογα με την τράπεζα και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum