| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Πέμπτη, 26/01/2023

 

 

Στο 2,2% αναμένεται να διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2023 σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), πολύ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για ανάπτυξη 1%. Σε ο,τι αφορά το 2022, το ΚΕΠΕ αναμένει ανάπτυξη 5,3% έναντι προβλέψεων 6% της Κομισιόν. Αξίζει να αναφερθεί ότι προηγουμένως το ΚΕΠΕ ανέμενε ανάπτυξη 5,5% το 2022.

 

 

Οι αναθεωριμένες προβλέψεις αντανακλούν την ευνοϊκή εξέλιξη αρκετών από τα οικονομικά μεγέθη που ενσωματώνονται στην πρόβλεψη, σε συνδυασμό με την εμφανή, πλέον, επίπτωση που έχουν στην πορεία ορισμένων μεταβλητών οι τρέχουσες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ.

Ωστόσο, τονίζεται πως οι προβλέψεις για την εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Ενώ οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας φαίνεται να απομακρύνουν αυτή τη στιγμή ορισμένα πιο απαισιόδοξα σενάρια για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Παράλληλα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ταχύτητα αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και, συνεπώς, οι σχετικές επιδράσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, το κόστος παραγωγής και τα επιτόκια, ενώ, στην περίπτωση της Ελλάδας, σε αυτές τις αβεβαιότητες προστίθενται και οι ενδεχόμενες επιδράσεις του εκλογικού κύκλου.

Στον αντίποδα, θετικό αντίκτυπο στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μπορεί να έχει μία θετική έκβαση όσον αφορά την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, ενώ προς μία περισσότερο ευνοϊκή εξέλιξη του ΑΕΠ θα μπορούσε να συμβάλει η δυνατότητα συνέχισης της εφαρμογής μέτρων στήριξης της οικονομίας σε κλίμακα συμβατή με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, η υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, και η εντατικοποίηση των επενδύσεων που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης, σημειώνει το ΚΕΠΕ.

Επιμέρους στοιχεία

Πιο αναλυτικά, για το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι παρατηρήσεις σε μη εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένη βάση, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2021, δείχνουν ότι η ιδιωτική κατανάλωση διατήρησε σε σημαντικό βαθμό τη θετική δυναμική της, ενώ αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης εξακολούθησαν να εμφανίζουν οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ.

Παράλληλα, οι εξαγωγές υπηρεσιών συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, με ρυθμό, όμως, πολύ βραδύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Στον τομέα της βιομηχανίας, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο, αντανακλώντας μία αύξηση σε όλους τους σχετικούς υποδείκτες, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία αυξήθηκε με υψηλούς ρυθμούς σε όλες τις επιμέρους υποκατηγορίες, γεγονός όμως που σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την άνοδο των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων. Στο λιανικό εμπόριο, ο δείκτης όγκου αυξήθηκε σε έξι από τις οκτώ σχετικές υποκατηγορίες, με την πτώση να αφορά τα πολυκαταστήματα και την ένδυση-υπόδηση, ενώ στο χονδρικό εμπόριο ο δείκτης
κύκλου εργασιών παρουσίασε μεγάλη αύξηση, εξέλιξη που και πάλι συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την άνοδο των τιμών.

Ισχυρή ανάκαμψη παρατηρήθηκε για ένα ακόμα τρίμηνο στον τουρισμό, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ ευνοϊκές ήταν οι εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές και τους δύο σχετικούς υποδείκτες που αφορούν την παραγωγή οικοδομικών έργων (κτιρίων) και την παραγωγή έργων πολιτικού μηχανικού. Αναφορικά με την εγχώρια αγορά εργασίας, παρατηρήθηκε περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών, με αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των ανέργων.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση του κλίματος αβεβαιότητας ήταν ορατή στην απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, η οποία σημείωσε μικρή περαιτέρω άνοδο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Επίσης, τα δεδομένα του τρίτου τριμήνου για τις τιμές ήταν ενδεικτικά των έντονων πληθωριστικών πιέσεων που διατηρήθηκαν κατά την περίοδο αυτή, με ενδείξεις, ωστόσο, για αντιστροφή της αυξητικής τάσης στο κόστος της ενέργειας. Συγκεκριμένα, σημαντική άνοδος σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους καταγράφηκε σε όλους τους δείκτες που αντανακλούν τις τιμές των εισροών και το κόστος παραγωγής, ενώ μεγάλη άνοδος σημειώθηκε στον δείκτη τιμών καταναλωτή, ιδιαίτερα στις κατηγορίες της στέγασης και των μεταφορών, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από τις τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, σημαντική υποχώρηση σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο σημειώθηκε στον πετρελαϊκό δείκτη Brent, ενώ, αντίστοιχα, μικρή μείωση παρατηρήθηκε στον ευρωπαϊκά εναρμονισμένο δείκτη τιμών ενέργειας για την Ελλάδα.

Αναφορικά με τους δείκτες που αντανακλούν τις προσδοκίες, οι εξελίξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταδεικνύουν εξασθένηση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και την ΕΕ, υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών, και μικρή βελτίωση των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum