| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 00:01 - 29/05/2024

 

 

Η έλλειψη κυβερνοδεξιοτήτων αυξάνεται, υπάρχει ανάγκη για περισσότερους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια και πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού με καλή γνώση ζητημάτων κυβερνοασφάλειας σε κάθε εταιρεία σε ολόκληρη την Ε.Ε. Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

 

 

Τα συγκεκριμένα πορίσματα συνάδουν με μια πρόσφατη έκθεση ανάλυσης προοπτικών, που δημοσίευσε ο Οργανισμός της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), στην οποία επισημαίνεται ότι το χάσμα κυβερνοδεξιοτήτων φαίνεται να συνδέεται στενά με τις κυβερνοαπειλές, φαινόμενο που αποτελεί μείζονα απειλή για τη λειτουργία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών και για την ενιαία αγορά στο σύνολό της.

Ευρωβαρόμετρο: Η έλλειψη δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας αυξάνεται, ενώ υπάρχει ανάγκη για περισσότερους ειδικούς στον κλάδο

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, οι εταιρείες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων, όταν έχουν ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες από τις μισές εταιρείες, που αναζήτησαν υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων στην κυβερνοασφάλεια, αντιμετώπισαν δυσκολίες. Οι δυσκολίες σχετίζονταν με την εύρεση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα (45%), με την εν γένει έλλειψη υποψηφίων (44%), με την έλλειψη ενημέρωσης (22%) και με τους “στενούς” προϋπολογισμούς (16%).

Ένα βασικό πρόβλημα, που εντοπίζει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης. “Ενώ υπάρχει γενική συναίνεση ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί υψηλή προτεραιότητα (71% των εταιρειών), η ανάληψη δράσης παραμένει η κύρια πρόκληση: το 74% των εταιρειών δεν έχουν παράσχει καμία εκπαίδευση, ούτε ευαισθητοποιούν τους υπαλλήλους τους”, διαπιστώνει η έρευνα.

Περί εκπαίδευσης

Επιπλέον, το 68% των εταιρειών δήλωσε ότι δεν απαιτείται εκπαίδευση ή ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (16% δεν γνωρίζει τις σχετικές ευκαιρίες κατάρτισης και το 8% αναφέρει περιορισμούς προϋπολογισμού ως λόγο).

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, που αναδεικνύει η έρευνα, είναι το θέμα των προσόντων και της πιστοποίησης, καθώς, όπως διαπιστώνει, το 76% των εργαζομένων σε ρόλους, που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, δεν έχει επίσημα προσόντα ή πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις. Το 34% εισήλθε στον ρόλο από ρόλο που δεν σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο, ενώ το 57% απορρόφησε τις ευθύνες στον κυβερνοχώρο σε έναν υπάρχοντα ρόλο.

Σημαντικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα ειδικών κυβερνοασφάλειας δημιουργεί η διαφορετικότητα και συμπερίληψη. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (70%) συμφωνούν ότι η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι σημαντικές στις αντίστοιχες εταιρείες τους.

Ωστόσο, ενώ περίπου τα δύο τρίτα συμφωνούν ότι οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ρόλους και καθήκοντα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το 53% των εταιρειών δεν έχει καμία γυναίκα σε ρόλους στον κυβερνοχώρο. 

Cyber Skills Academy

Για να αντιμετωπίσει το διογκούμενο πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, συνέστησε την Ακαδημία Κυβερνοδεξιοτήτων (Cyber Skills Academy), η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από έναν χρόνο με στόχο την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και για την ανθεκτικότητά της.

Στο μεταξύ, φέτος, η Επιτροπή διέθεσε €10 εκατ. για τη στήριξη έργων κατάρτισης σε κυβερνοδεξιότητες για τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για τον δημόσιο τομέα. Έτσι, το συνολικό ποσό, που επενδύθηκε από το 2021 σε έργα και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των κυβερνοδεξιοτήτων από κοινού με τα κράτη-μέλη και τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα, αυξήθηκε σε περίπου €600 εκατ., ενώ νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης θα είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους το φθινόπωρο του 2024.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum