| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 19/12/2022

 

 

Όλα τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία ώστε οι πληρωμές για τόκους να παραμείνουν στα φετινά επίπεδα θα χρησιμοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο στη δανειακή στρατηγική του 2023 με στόχο την άντληση 7 δισ. ευρώ. Οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές εντός της εβδομάδας.

 

 

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική:

 

Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, οι αυξημένες εκταμιεύσεις προς το Δημόσιο μέσω χρηματοδοτικών σχημάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, με το Ταμείο Ανάκαμψης να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και οι περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες αποτελούν μερικές από τις βασικές αιτίες για τις οποίες το 2023 θα ακολουθηθεί μια «συντηρητική» πολιτική δανεισμού από τις αγορές. Στους σχεδιασμούς το Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους παραμένει η έκδοση πράσινου ομολόγου αλλά και εκδόσεων για τη χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης υπό την αίρεση όμως ότι οι συνθήκες στις αγορές θα το επιτρέπουν.

 

Την περασμένη Πέμπτη ολοκληρώθηκε και η πρόωρη αποπληρωμή της δόσης ύψους 2,64 δισ. ευρώ, που ήταν  προγραμματισμένο να καταβληθεί το 2023 και αφορά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Κίνηση με πολλαπλά μηνύματα. Πέρα από το γεγονός ότι περιόρισε το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας για το επόμενο έτος, στέλνει ένα ακόμα θετικό μήνυμα στις αγορές, όταν μάλιστα αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023.

 

Βασική στόχευση της δανειακής στρατηγικής το επόμενο έτος είναι:

 

η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του ελληνικού δημοσίου στις διεθνείς αγορές σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο PEPP, καθ’ όλη τη διάρκειά του,

η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους,

η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Δημοσίου, καθώς και

η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

 

Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο δανεισμό, εν μέσω ενός περιβάλλοντος αυξανόμενων επιτοκίων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί, εκτός από την έκδοση νέων ομολόγων αλλά και η εφαρμογή πολιτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία του Δημοσίου στις αγορές, η περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών ομολόγων.

 

Για το σύνολο του 2023 το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να αποπληρώσει χρέους συνολικού ύψους 13,7 δισ. ευρώ. Από αυτά:

 

6,6 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραμμάτια

4,52 δισ. ευρώ ομόλογα

1,73 δις. ευρώ δάνεια του ΕSM

496,1 εκατ. ευρώ δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδος

380,2 εκατ. ευρώ δάνεια της ΕΤΕπ & Τράπεζα Ανάπτυξης

11,1 εκατ. ευρώ λοιπά δάνεια.

 

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 το Δημόσιο προχώρησε σε κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 10 και 5 ετών αντίστοιχα, συνολικής ονομαστικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ. Εκδόσεις που κάλυψαν την πρόωρη εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ και των διμερών δανείων με τις χώρες της ευρωζώνης.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum