| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τρίτη, 11/06/2024

 

 

Στην ελληνική αγορά θα επικεντρωθεί για την ανάπτυξη των εργασιών της τα επόμενα 3 – 5 χρόνια η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διαβλέπει πως το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού.

 

 

Ωστόσο, την ίδια στιγμή έχει τα ραντάρ της ανοιχτά για να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιαστεί για επέκταση εκτός συνόρων.

Ως προς τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, έμφαση θα δοθεί στην μεγέθυνση του ενεργητικού της μέσω της προσδοκώμενης ετήσιας αύξησης των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 5% – 6% κατά μέσο όρο, τουλάχιστον έως και το 2026.

Παράλληλα, αναμένει σημαντική άνοδο των εσόδων της από τον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων (asset management), εκτιμώντας πως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση εξαγοράς εταιρείας από τον κλάδο, για τη διεύρυνση της παρουσίας της στο χώρο των επενδυτικών προϊόντων.

Ενίσχυση του εισοδήματός της εκτιμά ότι θα καταγραφεί και από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, που είναι το μεγαλύτερο σήμερα μεταξύ όλων των συστημικών ομίλων.

Στον αντίποδα, παραμένει προσηλωμένη στην συγκράτηση των δαπανών λειτουργίας, διατηρώντας σήμερα έναν από τους χαμηλότερους δείκτες κόστος προς έσοδα στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχιστούν τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, τα οποία ευνοούν και την ανανέωση του στελεχιακού της δυναμικού.

Διεθνές αποτύπωμα

«Στόχος μας, όπως αποτυπώθηκε στο αναθεωρημένο business plan που δώσαμε προ ημερών στη δημοσιότητα, είναι τα καθαρά κέρδη εφέτος να φτάσουν τα 1 δισ. ευρώ», σημείωσε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας του ομίλου, υπογράμμισε πως κορμός του πλάνου της τράπεζας παραμένει η ενίσχυση των μεγεθών της στην εγχώρια αγορά.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για ευκαιρίες εκτός Ελλάδος. Οι κινήσεις αυτές ωστόσο θα πρέπει να έχουν νόημα για τους μετόχους μας», υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου.

Πρόσθεσε δε πως σύντομα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η νέα αμιγώς ψηφιακή τράπεζα με την ονομασία Snappi, η οποία θα διαθέτει πανευρωπαϊκή άδεια.

«Με τον τρόπο αυτό θα είμαστε σε θέση να επεκταθούμε εκτός συνόρων, χωρίς δίκτυο καταστημάτων», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως υπάρχουν στην Ελλάδα κοινά, τα οποία σήμερα δεν μπορούν οι τράπεζες να προσεγγίσουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η δημιουργία της Snappi.

Σημειώνεται ότι το τριετές πλάνο επενδύσεων του ομίλου στην τεχνολογία θα φτάσει τα 450 εκατ. ευρώ, στοιχείο ενδεικτικό του μεγάλου βάρους που θα δώσει στην digital ανάπτυξή του.

Η αναβάθμιση

Υπενθυμίζεται ότι διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε στην αναθεώρηση των προβλέψεών της για τις οικονομικές επιδόσεις του 2024 την περασμένη εβδομάδα, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του α΄ τριμήνου.

Σύμφωνα με αυτές, τα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1 δισ. ευρώ εφέτος από 900 εκατ. ευρώ προηγουμένως, με την εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) στο 15% περίπου έναντι 14% αντίστοιχα.

Η εν λόγω αναπροσαρμογή είναι αποτέλεσμα κυρίως των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους που αναμένονται για το σύνολο της χρονιάς.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στα εξής:

Πρώτον, στην περιορισμένη μεταφορά υπολοίπων προς προθεσμιακές καταθέσεις, που οδηγεί σε αύξηση της πρόβλεψης για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.

Δεύτερον, στην επιβεβαίωση της σταθερής τροχιάς ανάπτυξης του δανειακού χαρτοφυλακίου που εκτιμάται ότι στο τέλος του 2024 θα διαμορφωθεί σε 31,7 δισ. ευρώ έναντι 31,5 δισ. ευρώ της προηγούμενης εκτίμησης.

Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας αναμένει ενίσχυση της παραγωγής εσόδων από προμήθειες στα επίπεδα του 1ου τριμήνου 2024, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% ως ποσοστό επί του ενεργητικού για το 2024 σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση για 0,7%.

Επίσης, εκτιμά αυτήν τη στιγμή χαμηλότερο κόστος κινδύνου για το 2024 σε περίπου 0,7% επί των δανείων μετά από προβλέψεις από 0,8% προηγουμένως.

Τέλος, η αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών στόχων για το 2024 συνοδεύεται από πρόβλεψη για διανομή προς τους μετόχους του 25%-30% επί των κερδών της χρήσης.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum