| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 21/12/2022

 

 

Επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2023, μετά το καλύτερο του αναμενόμενου 2022, βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα, όπως αυτές θα αποτυπωθούν στην ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική που θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κεντρικός τραπεζίτης θα υπογραμμίσει την ανάγκη επίτευξης του αδιαπραγμάτευτου εθνικού, όπως τον χαρακτηρίζει, στόχου επιστροφής της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα την ερχόμενη χρονιά.

 

Ο προσανατολισμός της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει κατά τον ίδιο, να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς οι επιδράσεις της σε όλους τους τομείς της οικονομίας θα είναι ευεργετικές, θα σημειώσει στο μήνυμά του ο ίδιος.

 

Ως εκ τούτου, θα τονίσει πως οι αναγκαίες παρεμβάσεις στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το κράτος θα πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, στο πλαίσιο του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αυξήσεις στους μισθούς οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες της οικονομίας και να μην τροφοδοτούν περαιτέρω την άνοδο των τιμών, ώστε εν τέλει να μην υπονομεύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όρους ανταγωνιστικότητας την τελευταία δεκαετία.

 

Αναφερόμενος στη χρονιά που φεύγει, ο κ. Στουρνάρας θα επισημάνει το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές επιδόσεις ήταν καλύτερες του αναμενόμενου, παρά το δυσμενές περιβάλλον μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση.

 

Κι αυτό διότι η οικονομία τροφοδοτήθηκε από τόσο από την ιδιωτική κατανάλωση, όσο και από τις επενδύσεις, με σημαντική συμβολή του τουρισμού και της ναυτιλίας για την επίτευξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Εξάλλου, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι κρατικές επιδοτήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

 

Επιβράδυνση ανάπτυξης το 2023

 

Για το 2023 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί, λόγω της παράτασης της ενεργειακής κρίσης, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και συντηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

 

Ειδικότερα, η αύξηση του κόστους της ενέργειας και η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος θα επηρεάσουν αρνητικά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και θα αυξήσουν την εισοδηματική ανισότητα.

 

Ταυτόχρονα, θα αυξηθεί το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων για τις επιχειρήσεις και για νοικοκυριά, λόγω της ανόδου των επιτοκίων από την ΕΚΤ για τον έλεγχο των πληθωριστικών πιέσεων.

 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εγχώριας νομισματικής αρχής, η συνεπακόλουθη υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών και η επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με τη μεταβολή της νομισματικής πολιτικής σε πιο περιοριστική κατεύθυνση, θα οδηγήσει σε πιο αργό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ την ερχόμενη χρονιά.

 

Αντίβαρο κατά τον κ. Στουρνάρα στις πιέσεις που θα δεχθεί η οικονομία μπορεί να αποτελέσει η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο έως το 2027, αλλά και της δράσης NextGenerationEU.

 

Αυξήσεις επιτοκίων και τράπεζες

 

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα επιτόκια και τον περιορισμό της ρευστότητας που επιχειρεί η ΕΚΤ θα επισημάνει πως ανακύπτει ένα δίλημμα αναφορικά με την έκταση της προς τα πάνω αναπροσαρμογή του κόστους δανεισμού, που θα έχει αναπόφευκτα αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

 

Σε σχέση με τον τραπεζικό κλάδο, ο κ. Στουρνάρας θα σημειώσει ότι η κερδοφορία του παραμένει χαμηλότερη του επιθυμητού, στηριζόμενη σε αυτή τη φάση σε υψηλό βαθμό σε έκτακτες πηγές εσόδων.

 

Μπορεί η αύξηση των επιτοκίων να οδηγούν σε βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους, ωστόσο σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, αποτελεί πρόβλημα η επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Επιπλέον, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι είναι πιθανή η δημιουργία μίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους για τον πιστωτικό κίνδυνο, επιδρώντας αρνητικά στα αποτελέσματα των τεσσάρων συστημικών ομίλων.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum