| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 00:01 - 23/01/2023

 

 

Τεχνολογική υστέρηση έναντι των ανταγωνιστών τους σε ΗΠΑ και Κίνα συνεχίζουν να εμφανίζουν σήμερα oι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, παρά το ψηφιακό fast forward, που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες υστερούν σήμερα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση των εσόδων τους έναντι του αμερικανικών και κινέζικων.

 

 

Επίσης, οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι λιγότερο πιθανό να καινοτομήσουν, αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες και να στραφούν σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία, σε σύγκριση με εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας.

Παρά την υστέρηση, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν κάνει κυριολεκτικά αγώνα δρόμου την περασμένη διετία σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με μελέτη της Accenture, “Accelerating Europe’s path to reinvention”, το 81% των εταιρειών στην Ευρώπη έχει αυξήσει τις επενδύσεις στο cloud, έναντι 71% παγκοσμίως και 65% στη Βόρεια Αμερική.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε ποσοστό 75% έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμό έναντι 66% παγκοσμίως και 62% στη Βόρεια Αμερική. Στο μεταξύ, το 76% των ευρωπαϊκών εταιρειών έχει αυξήσει, την περασμένη διετία, τις εφαρμογές σε ψηφιακή ασφάλεια σε σχέση με 69% παγκοσμίως και 63% στη Βόρεια Αμερική.

 

  

Τεχνολογικό έλλειμμα

Η μελέτη, που αναλύει τις επιδόσεις 3.000 εταιρειών σε έξι τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα, πωλήσεις, ρευστότητα και κόστος, ταλέντο, τεχνολογία και βιωσιμότητα, διαπιστώνει ότι, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες σημειώνουν ισχυρή κερδοφορία, υστερούν στην αύξηση των εσόδων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες σε Βόρεια Αμερική και Ασία. Συνολικά, οι εταιρείες στην Ευρώπη έχουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ταλέντο και τη ρευστότητα και τη διαχείριση κόστους.

“Ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν οικοδομήσει εξαιρετική ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, οφείλουν τώρα να επανεφευρεθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν”, τονίζουν οι αναλυτές.

 

  

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις

Η μελέτη δείχνει, στο μεταξύ, ότι το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος είναι η κορυφαία πρόκληση που επηρεάζει τα περιθώρια κέρδους για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως σημείωσε το 19% των ερωτηθέντων, με δεύτερη τις αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (14%).

 

Παρά τις προκλήσεις αυτές, το 81% των ευρωπαίων ηγετών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα μελλοντικά αναπτυξιακά τους πλάνα, έχοντας μάλιστα ήδη ξεπεράσει την πανδημία.

 

  

Στρατηγικά βήματα

Η μελέτη προτείνει, επίσης, συγκεκριμένα στρατηγικά βήματα, που πρέπει να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες για να ξεκινήσουν την επανεφεύρεσή τους.

Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν:

- Άμεση ανάπτυξη του ψηφιακού πυρήνα που θα επιτρέπει την επανεφεύρεση του επιχειρηματικού μοντέλου: Ακολουθήστε έναν συνεχή, χρονικά συμπιεσμένο και κλιμακούμενο μετασχηματισμό, που συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής αξιοποιώντας cloud, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών, καινοτομιών και λύσεων σε όλη την επιχείρηση.

- Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης: Ενεργοποιήστε όλα τα οικοσυστήματα για την επικέντρωση της Ευρώπης γύρω από τα θέματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

- Ευθυγράμμιση με τις νέες ανάγκες των πελατών: Αξιοποιείστε ανθρώπινη και τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσετε τους πελάτες και τα κίνητρά τους με ολιστικό και δυναμικό τρόπο.

- Η στρατηγική ταλέντου στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής: Τοποθετήστε τους εργαζομένους στο επίκεντρο της επανεφεύρεσης της επιχείρησης και ορίστε τους επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων ως καταλύτες αλλαγής.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum