| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 
 

Οι τιμές στόχοι των ελληνικών εισηγμένων από τις ελληνικές και ξένες χρηματιστηριακές

 

 

Τιμές - Στόχοι Ελληνικών Μετοχών

 

  CITI GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ  1.75 1.45 1.70 1.50  2.00   0.73    1.00
ΕΤΕ 4.00 3.50 3.10  3.30 2.30  1.71     2.10
ΕΥΡΩΒ 0.80 1.50 1.15 0.90 1.20  0.80  0.92   0.70
ΠΕΙΡ 1.80 1.80  1.40 2.00 1.47  2.70 1.44    1.90
ΕΕΕ    27.45   23.00      ?
ΟΠΑΠ               10.60
 
11.60
 
 ΟΤΕ 20.00   13.40 12.50
 
? 11.70
 
12.90
 
?   15.30
 TITC           22.90
 
     25.00
ΜΠΕΛΑ  13,50   20.50          17.00  ?
ΜΟΗ 18.50 13.00  17.00       22.00 22.00 25.64
ΕΛΠΕ 5.30 4.89        4.50 8.50   10.15 
ΜΥΤΙΛ 22.00               21.00
ΔΕΗ                  
EXAE                 5.40 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ                  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ                 12.80
ΤΕΝΕΡΓ                  18.00
ΛΑΜΔΑ                  
ΑΡΑΙΓ 6,50               10.80
ΦΡΛΚ                 6.74
ΣΑΡ                 9.40
ΟΛΠ                 24,00

 

  NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN OPTIMA
(πρώην IBG)
EUROXX HSBC  BETA AXIA
ΑΛΦΑ  1.30 1.32 2.13  1.60 1.60 1.40  2.57  
ΕΤΕ 4.20  3.20 3.99 3.10  4.20  3.55    
ΕΥΡΩΒ  0.85  1.10  1.19 1.00 1.30 1.30    
ΠΕΙΡ  1.50 1.74 1.92 1.40 2.20  4.40    
ΕΕΕ   28.60  23.00   33.00        
ΟΠΑΠ 14.20 15.90 12.70  11.60 16.00 14.50      
ΟΤΕ 15.30 16.00 14.40   16.00 19.60 16.50   12.10  
TITC 17.20  20.00  20.70   18.20 21.80  27.00    
ΜΠΕΛΑ  18.60  17.10 21.50  18.40 15.60  19.60 17.00 16.50   
ΜΟΗ 17.90  15.70 26.50 19.75 18.00 21.40      
ΕΛΠΕ 7.10   8.3    8.24 7.00   9.50    
ΜΥΤΙΛ 19.90 23.00 19.50  15.23 13.20 19.50     23.10
ΔΕΗ    14.50    8.60 12.20 5.50  11.50    15.10 
ΑΔΜΗΕ   3.30 3.30 3.08          
EXAE  5.00  5.00 5.50   5.75   5.10   6.10   
ΕΛΛΑΚΤΩΡ   2.00     2.60 3.30        
ΓΕΚΤΕΡΝΑ   6.70   11.50  8.60         10.90
ΤΕΝΕΡΓ 14.70 16.40  10.00  14.70   16.50  8.00    19.10
ΛΑΜΔΑ    10.30  9.20 10.90   11.00      14.20
ΑΡΑΙΓ 6.05 6.30 7.40       8.50      
ΦΡΛΚ  5.85  5.30 6.80  4.85 4.50  6.60  7.10 7.57  
ΣΑΡ 10.05 9.20     7.50   7.10     
ΕΥΔΑΠ 8.30  5.40     8.30        
ΙΝΛΟΤ    1.19     0.52        
ΑΝΕΜΟΣ 1.35          1.80      
ΚΡΙ               3.70  
ΟΤΟΕΛ 14.30         10.00      
ΠΛΑΙΣ   5.20       4.20      
ΕΛΧΑ           2.80      
ΟΛΠ 25.20                
ΠΑΠ       2.89          

 Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce, S: Sell 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2022
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
17/05/2022 OPTIMA ΔΕΗ 12,20 Β 13,70 Β
14/04/2022 NBG ΜΠΕΛΑ 18,60 OP 17,30 OP
04/04/2022 EFG ΑΛΦΑ 1,31 H    
04/04/2022 EFG ΠΕΙΡ 1,.74 B    
04/04/2022 EFG ETE 4,.20 B    
01/04/2022 GS ΑΛΦΑ 1,75 B 1,68 B
01/04/2022 GS ΕΥΡΩΒ 1.50 B 1,40 B
01/04/2022 GS ΠΕΙΡ 1.80 N 1.70 N
23/03/2022 CITI ΜΥΤΙΛ 22,00 B 21,50 B
18/02/2022 OPTIMA EEE 33,00 N 30,00 N
18/02/2022 OPTIMA ΤΙΤC 18,20 B 18,50 B
17/02/2022 GS ΑΛΦΑ 1,68 B 1,12 B
17/02/2022 GS ΕΥΡΩΒ 1,40 B 0,65 B
17/02/2022 GS ΠΕΙΡ 1,70 N 1,47 N
15/02/2022 CITI ΕΤΕ 4,00 N 2,70 N
10/02/2022 OPTIMA ΟΤΕ 19,60 N 17,80 B
27/01/2022 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 1,92      
27/01/2022 ALPHA FIN ΕΤΕ 3,99      
27/01/2022 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,19      
21/01/2022 EFG ΤΕΝΕΡΓ 16,40 B 16,50 B
20/01/2022  EUROXX ΕΤΕ 4,20 OW 3,40 OW
20/01/2022  EUROXX ΕΥΡΩΒ 1,30 OW 0,88 OW
20/01/2022  EUROXX ΑΛΦΑ 1,60 OW 1,25 OW
20/01/2022  EUROXX ΠΕΙΡ 2,20 OW    
20/01/2022 EFG ΛΑΜΔΑ 10,30 B 9,70 B
11/01/2022 EFG ΕΛΠΕ 8,3 Β 7,2 Β

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2021
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
13/12/2021 AXIA ΤΕΝΕΡΓ 19,10 B 15,40 B
19/11/2021 HSBC ΕΤΕ 3.55 Β 3.40 Β
19/11/2021 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,30 Β 1,00 Β
12/11/2021 AXIA ΜΥΤΙΛ 23,10 B 15,70 B
04/11/2021 OPTIMA ΟΤΕ 17,80 B 16,10 B
27/10/2021 NBG ΜΥΤΙΛ 23,00 OP 19,90 OP
30/09/2021  EUROXX ΑΡΑΙΓ 8,50 OW 6,60 OW
14/09/2021 OPTIMA ΜΠΕΛΑ 15,60 B 19,50 B
14/09/2021 CITI ΜΥΤΙΛ 21,50 B    
02/09/2021 NBG ΦΡΛΚ 5,85 OP 5,75 OP
01/09/2021 EFG ΟΠΑΠ 13,80 Β    
04/08/2021 EFG TITC 20,00 B 19,60 B
28/07/2021 NBG ΜΥΤΙΛ 19,90 OP 19,80 OP
23/07/2021 WOOD ΜΥΤΙΛ 21,00 B 17,30 B
21/07/2021 EFG ΑΛΦΑ 1,32 B 1,58 B
19/07/2021 OPTIMA ΟΠΑΠ 16,00 B 14,60 B
05/07/2021 OPTIMA ΜΟΗ 18,00 Β ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ  
02/07/2021 BOFA ΑΛΦΑ 1,45 B 0,90 N
02/07/2021 BOFA ΕΤΕ 3,50 B 2,50 B
02/07/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,15 B 1,00 B
02/07/2021 BOFA ΠΕΙΡ 1,40 Ν   N
22/06/2021 OPTIMA ΜΠΕΛΑ 19,50 B 18,40 B
17/06/2021 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 14,70 OP 15,10 OP
28/05/2021 NBG SEC ΕΛΠΕ 7,10 N 6,50 N
26/05/2021 EFG ΑΡΑΙΓ 6,30 B    
26/05/2021 NBG SEC ΠΕΙΡ 1,50 N 1,20 N
25/05/2021 NBG SEC ΑΛΦΑ 1,30 OP 1,10 OP
19/05/2021 EFG ΠΕΙΡ 1,91 H Υπό Αναθεώρηση  
14/05/2021 EFG ΔΕΗ 11,60 B 10,00 B
11/05/2021 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 16,50 OW 15,80 OW
11/05/2021 WOOD ΤΕΝΕΡΓ 18,00 B 17,60 B
06/05/2021 NBG SEC ΜΥΤΙΛ 19.80 OP 15,80 OP
29/04/2021 EFG ΤΙΤC 19,60 Β 17,60 Β
23/04/2021 NBG SEC ΜΟΗ 17,90 OP 15,90 OP
21/04/2021 EFG ΜΠΕΛΑ 17,10 H 16,10 H
19/04/2021 NBG SEC ΜΠΕΛΑ 19,80 OP 19,80 OP
16/04/2021 EFG ΑΛΦΑ 1,58 Β 1,25 Β
15/04/2021 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 20,12 B 15,23 B
14/04/2021 NBG SEC ΑΡΑΙΓ 6,05 Ν 5,30 Ν
09/04/2021 EFG ΕΤΕ 3,23 B 2,73 B
01/04/2021 ALPHA FIN ΕΤΕ 3,24 B 2,70 B
01/04/2021 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,00 B 0,77 B
01/04/2021 NBG SEC ΕΧΑΕ 4,70 OP 4,60 OP
26/03/2021 NBG SEC ΦΡΛΚ 5,35 OP 5,15 OP
26/03/2021 WOOD ΤΕΝΕΡΓ 17,60 B 14,80 B
22/03/2021 EFG ΜΥΤΙΛ 18,70 Β 14,20 Β
18/03/2021 BOFA ΟΠΑΠ 20,50 Β
18/03/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,00 Β
18/03/2021 EUROXX ΕΛΧΑ 2,80 OW 2,70 OW
12/03/2021 PIRAEUS SEC ΜΥΤΙΛ 19,50 OP 14,00 OP
11/03/2021 NBG SEC ΕΥΡΩΒ 0,85 OP 0,80 OP
01/03/2021 CITI ΠΕΙΡ 1,40 N    
01/03/2021 CITI ΕΥΡΩΒ 0,50 N    
01/03/2021 CITI ETE 2,10 N    
24/02/2021 OPTIMA EEEK 30,00 N ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ  
24/02/2021 HSBC ΕΥΡΩΒ 0,75 Β    
16/02/2021 AXIA ΓΕΚΤΕΡΝΑ 10,90 Β 8,80 Β
15/02/2021 OPTIMA ΔΕΗ 13,60 Β Υπό Αναθεώρηση  
15/02/2021 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 18,40 Β 19,60 Β
11/02/2021 OPTIMA ΦΡΛΚ 4,50 Β 4,10 Ν
04/02/2021 OPTIMA OTE 16,10 B 15,40 B
03/02/2021 EUROXX ΕΤΕ 1,45 OW 1,55 OW
03/02/2021 EUROXX ΕΥΡΩΒ 3,40 OW 2,50 OW
03/02/2021 EUROXX ΑΛΦΑ 0,88 OW 0,75 OW
03/02/2021 EUROXX ΠΕΙΡ 1,25 OW 0,90 OW
02/02/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,85 Β 0,52 Β
02/02/2021 BOFA ΠΕΙΡ 0,85 UP 1,28 UP
02/02/2021 BOFA ΕΤΕ 2,50 Β 1.26 UP
02/02/2021 BOFA ΑΛΦΑ 0,90 Ν 0,94 Β
01/02/2021 EUROXX ΟΤΕ 16,50 OW 16,00 OW
29/01/2021 AXIA ΔΕΗ 15,10 Β 7,30 Β
26/01/2021 OPTIMA ΠΕΙΡ 1,40 Β Υπό Αναθεώρηση  
26/01/2021 OPTIMA ΕΤΕ 3,10 Β Υπό Αναθεώρηση  
26/01/2021 OPTIMA ΕΥΡΩΒ 1,00 Β Υπό Αναθεώρηση  
26/01/2021 OPTIMA ΑΛΦΑ 1,60 Β Υπό Αναθεώρηση  
15/01/2021 EUROXX ΟΠΑΠ 14,60 OW 11.60 OW

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2020

Ημερομηνία
Αλλαγής

Οίκος

Μετοχή

Νέα Τιμή
Στόχος

Νέα
Σύσταση

Προηγ. Τιμή
Στόχος

Προηγ.
Σύσταση

18/12/2020

EFG

ΠΕΙΡ

1,24

Ν

1,47

Ν

18/12/2020

EFG

ΕΤΕ

2,73

Β

1,92

Β

18/12/2020

EFG

ΑΛΦΑ

1,25

Β

0,88

Β

17/12/2020

EFG

ΔΕΗ

10,00

Β

Έναρξη Κάλυψης

 

14/12/2020

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

1,60

Η

1,95

Η

14/12/2020

ALPHA FIN

ΕΤΕ

2,70

Β

2,24

Β

14/12/2020

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

0,77

Β

0,65

Β

10/12/2020

ALPHA FIN

ΔΕΗ

8,60

Β

6,00

Β

07/12/2020

EFG

ΕΧΑΕ

5,00

B

4,60

B

02/12/2020

AXIA

ΤΕΝΕΡΓ

15,40

Β

12,10

Β

02/12/2020

ALPHA FIN

ΜΥΤΙΛ

15,23

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

02/12/2020

NBG SEC

ΕΧΑΕ

4,30

OP

4,65

OP

01/12/2020

NBG SEC

ΕΧΑΕ

4,70

OP

6,70

OP

30/11/2020

NBG SEC

ΟΠΑΠ

13,50

OP

10,90

OP

25/11/2020

EFG

TITC

16,80

B

14,80

H

17/11/2020

 

ΕΕΕ

25,50

Η

23,90

Η

16/11/2020

PIRAEUS

ΑΔΜΗΕ

3,30

OP

Έναρξη Κάλυψης

 

13/11/2020

GS

ΠΕΙΡ

0,95

N

1,10

N

13/11/2020

GS

ΕΤΕ

1,53

N

1,94

N

13/11/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,53

N

0,63

N

13/11/2020

GS

ΑΛΦΑ

0,95

B

1,34

B

09/11/2020

EFG

ΜΥΤΙΛ

13,00

Β

   

04/11/2020

EFG

ΟΠΑΠ

10,10

B

9,80

B

27/10/2020

EUROXX

ΟΠΑΠ

11,60

OW

14,00

OW

07/10/2020

OPTIMA

ΕΛΠΕ

7,00

Β

10,50

Β

07/10/2020

ALPHA FIN

ΠΑΠ

2,89

OP

2,03

OP

05/10/2020

ALPHA FIN

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

8,60

OP

8,50

H

01/10/2020

GS

ΕΕΕ

27,45

Β

25,60

Ν

29/09/2020

EFG

ΑΔΜΗΕ

3,30

Β

Έναρξη Κάλυψης

 

28/09/2020

EUROXX

ΤΕΝΕΡΓ

15,80

OW

12,00

OW

17/09/2020

NBG SEC

 ΟΠΑΠ

10,90

OP

13,40

OP

15/09/2020

WOOD

ΤΕΝΕΡΓ

14,60

Β

9,20

Β

14/09/2020

NBG SEC

ΠΕΙΡ

1,80

OP

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

14/09/2020

NBG SEC

ΕΥΡΩΒ

0,80

OP

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

14/09/2020

NBG SEC

ΑΛΦΑ

1,10

OP

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

10/09/2020

ALPHA FIN

ΔΕΗ

6,00

Β

4,60

Β

09/09/2020

EFG

ΟΠΑΠ

9,80

Β

10,70

Β

08/09/2020

EFG

ΠΕΙΡ

1,47

Η

1,52

Η

08/09/2020

EFG

ΕΤΕ

1,92

Β

1,85

Β

08/09/2020

EFG

ΑΛΦΑ

0,88

Β

0,86

Η

05/08/2020

NBG SEC

ΟΤΕ

17,80

OP

16,00

OP

23/07/2020

OPTIMA

ΜΠΕΛΑ

16,00

Ν

22,50

Β

23/07/2020

ALPHA FIN

ΟΠΑΠ

11,60

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

21/07/2020

EUROXX

ΔΕΗ

5,50

OW

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

10/07/2020

EUROXX

ΑΡΑΙΓ

6,60

OW

11,20

OW

07/07/2020

EUROXX

ΛΑΜΔΑ

11,00

OW

12,60

OW

02/07/2020

EFG

ΜΟΗ

17,10

B

 

B

02/07/2020

EFG

TITC

14,80

B

19,10

H

24/06/2020

ΦΡΛΚ

OPTIMA

4,10

N

4,20

B

27/05/2020

NBG

ΕΧΑΕ

4,90

OP

4,80

OP

22/05/2020

AXIA

ΠΕΙΡ

2,00

Β

3,50

Β

22/05/2020

AXIA

ΕΤΕ

1,90

Β

3,80

Β

22/05/2020

AXIA

ΕΥΡΩΒ

0,90

Β

1,20

Β

22/05/2020

AXIA

ΑΛΦΑ

1,30

Β

2,50

Β

22/05/2020

NBG

ΟΤΕ

16,00

OP

14,00

N

21/05/2020

ALPHA FIN

ΑΔΜΗΕ

3,08

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

18/05/2020

OPTIMA

ΦΡΛΚ

4,20

Β

8,00

Β

13/05/2020

OPTIMA

ΕΕΕ

26,00

Β

35,00

Β

12/05/2020

ALPHA FIN

ΜΠΕΛΑ

19,60

OP

25,40

OP

12/05/2020

EFG

ΤΕΝΕΡΓ

10,50

Β

8,40

Β

05/05/2020

Wood

ΕΥΡΩΒ

0,70

Β

1,20

Β

05/05/2020

Wood

ΕΤΕ

2,10

Β

3,50

Β

05/05/2020

Wood

ΠΕΙΡ

1,90

Η

3,20

Η

05/05/2020

Wood

ΑΛΦΑ

1,00

Η

2,35

Η

30/04/2020

Optima

ΟΠΑΠ

10,80

Β

11,00

Β

29/04/2020

EFG

ΠΕΙΡ

1,52

Η

3,35

Η

29/04/2020

EFG

ΕΤΕ

1,85

Β

3,55

Β

29/04/2020

EFG

ΑΛΦΑ

0,86

Η

2,30

Β

28/04/2020

EUROXX

ΤΕΝΕΡΓ

12,00

OW

9,20

OW

28/04/2020

EFG

ΜΥΤΙΛ

10,20

Β

12,60

Β

27/04/2020

BofA

ΠΕΙΡ

1,28

UP

3,08

UP

27/04/2020

BofA

ΕΤΕ

1,26

UP

3,16

UP

27/04/2020

BofA

ΕΥΡΩΒ

0,52

B

1,09

B

27/04/2020

BofA

ΑΛΦΑ

0,94

B

2,10

N

16/04/2020

JPM

ΠΕΙΡ

1,80

N

4,20

OW

16/04/2020

JPM

ΕΤΕ

1,90

OW

3,80

OW

16/04/2020

JPM

ΕΥΡΩΒ

0,70

OW

1,00

N

16/04/2020

JPM

ΑΛΦΑ

1,10

OW

2,50

OW

14/04/2020

OPTIMA

ΣΑΡ

7,50

Ν

Υπό Αναθεώρηση

 

09/04/2020

HSBC

ΜΠΕΛΑ

17,00

Η

20,00

Β

09/04/2020

HSBC

ΟΠΑΠ

8,00

Η

12,00

Β

09/04/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,72

N

0,69

N

09/04/2020

GS

ΠΕΙΡ

1,15

N

1,31

N

09/04/2020

GS

ΕΤΕ

1,91

N

2,22

N

09/04/2020

GS

ΑΛΦΑ

1,37

B

1,34

B

07/04/2020

EFG

ΕΧΑΕ

4,60

Β

5,40

Η

06/04/2020

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

0,65

B

1,03

H

06/04/2020

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

1,95

H

3,58

H

06/04/2020

ALPHA FIN

ΕΤΕ

2,24

B

3,90

B

06/04/2020

GS

ΜΟΗ

14,00

N

19,00

S

31/03/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,69

Ν

0,80

Ν

31/03/2020

GS

ΠΕΙΡ

1,34

Ν

1,68

Ν

31/03/2020

GS

ΕΤΕ

2,22

Ν

2,52

Ν

31/03/2020

GS

ΑΛΦΑ

1,34

B

2,07

B

31/03/2020

ALPHA FIN

ΔΕΗ

4,60

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

30/03/2020

OPTIMA

ΕΧΑΕ

3,85

Β

5,50

Β

27/03/2020

EFG SEC

ΟΠΑΠ

10,70

Β

13,00

Β

04/03/2020

OPTIMA

ΟΤΕ

15,40

B

16,40

B

03/03/2020

EFG SEC

ΟΤΕ

14,80

Β

13,60

Η

26/02/2020

OPTIMA

ΕΕΕ

35,00

B

33,00

N

19/02/2020

CITI

ΟΤΕ

20,00

Β

 15?

 

13/02/2020

OPTIMA

ΟΤΕ

16,40

B

16,20

B

12/02/2020

ALPHA FIN

ΕΤΕ

3,90

OP

3,30

OP

12/02/2020

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

3,58

Ν

3,35

Ν

11/02/2020

JPM

ΕΥΡΩΒ

1,00

Ν

1,30

OW

11/02/2020

JPM

ΕΤΕ

3,80

OW

3,90

OW

11/02/2020

JPM

ΠΕΙΡ

4,20

OW

2,40

UW

11/02/2020

JPM

ΑΛΦΑ

2,50

OW

1,50

UW

05/02/2020

GS

ΕΤΕ

2,60

N

2.68

 N

05/02/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,82

N

0.94

N

05/02/2020

GS

ΑΛΦΑ

2,13

BUY

2.38

BUY

05/02/2020

GS

ΠΕΙΡ

1,85

 S

2,72

 N

29/01/2020

EUROXX

ΕΧΑΕ

5,10

EW

4,40

EW

14/01/2020

EUROXX

ΟΤΟΕΛ

10,00

OW

8,07

OW

13/01/2020

JPM

ΠΕΙΡ

2,40

 UW

3,04

 UW

 13/01/2020

JPM

ΑΛΦΑ

1,50

 UW

1,87

 UW

13/01/2020

JPM

ΕΥΡΩΒ

1,30

OW

0,90

OW

 13/01/2020

JPM

ΕΤΕ

3,90

 OW

 2,96

OW

10/01/2020

EFG SEC

ΛΑΜΔΑ

11,15

BUY

8,40

BUY

                   Πηγή: grinvest.gr, GFF

 

 

Οι τιμές στόχοι των ελληνικών εισηγμένων (2)

   

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum